Podpisano umowę na budowę mostu na Sanie

W Urzędzie Miasta Sanoka została podpisana umowa z firmą SARINŻ na wykonanie zadania pn. „Budowa mostu na rzece San wraz z budową drogi dojazdowej i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) w Sanoku” o łącznej kwocie 78 mln zł. Firma SARINŻ z Warszawy posiada wykfalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną.

Obecnie buduje most w Besku na Wisłoku. To kolejna inwestycja spółki, która będzie realizowana w naszym regionie.

Na budowę mostu udało się pozyskać ponad 100 mln zł, co jest największym dofinansowaniem, jakie kiedykolwiek Sanok pozyskał na jedną inwestycję. Szacuje się, że koszt budowy nowego mostu będzie oscylować w granicach 105-107 mln zł.

Ciekawostką jest, że pierwsza wzmianka na temat budowy mostu pochodzi z 1932 roku. Wówczas planowano, że będzie on zlokalizowany u wylotu ulicy Kolejowej.