Nowości w rozliczeniu PIT za 2023r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku informuje, że od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku  trwa kolejna Akcja PIT.

Zeznania podatkowe za 2023 r. można składać w dowolnej formie:

-poniedziałek w godz.  8.00  –  18.00;

-wtorek – piątek w godz. 8.00  –  15.00

lub wrzucając PIT do urny wystawionej w holu na parterze,

  • za pośrednictwem poczty wysyłając zeznanie podatkowe listem poleconym
    na adres: 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1.

 

Zachęcamy jednak do  korzystania z e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną, wybierając usługę Twój e-PIT.  Jest to proste i intuicyjne  narzędzie, które skutecznie  pomaga naszym klientom w samodzielnym i prawidłowym wywiązaniu się z obowiązku rozliczenia rocznego PIT, bez konieczności korzystania z płatnych usług biur rachunkowych. Prawidłowo sporządzone zeznanie przyśpieszy realizację zwrotu nadpłaty oraz zaoszczędzi czas poświęcony na wyjaśnianie
i  wysyłanie korekt.

Z roku na rok usługa ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W bieżącym roku już ok. 25 % naszych klientów rozliczyło się z urzędem skarbowym składając roczny PIT za 2023 r., z czego 94 % złożyło zeznania w formie elektronicznej, w tym ponad połowę skorzystało z usługi Twój e-PIT. Rosnąca popularność wynika z wygody. Usługa Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu.  Istotnym argumentem jest też zwrot nadpłaconego podatku w terminie do 45 dni przy złożeniu rozliczenia elektronicznie, a nie do 3 miesięcy jak w przypadku zeznań papierowych.

Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy, na stronie podatki.gov.pl.  Do serwisu e-US można się zalogować przez login gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczną),  aplikację mObywatel lub danymi podatkowymi. Aż do wtorku 30 kwietnia 2024 roku zeznania przygotowane w usłudze Twój e-PIT będą czekały na akceptację lub modyfikację/uzupełnienie
o dodatkowe dochody, wspólne rozliczenie z małżonkiem czy ulgi i odliczenia.

Nowość – Twój e-PIT teraz też dla przedsiębiorców.

W tym roku po raz pierwszy usługa Twój e-PIT jest adresowana także do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, również tych z zawieszoną działalnością gospodarczą. Dlatego w usłudze Twój e-PIT obok znanych od lat formularzy PIT-37, PIT-38 oraz oświadczeń PIT-OP oraz PIT-DZ, znajdą się trzy nowości:

– PIT-36L – to zupełnie nowy formularz służący do rozliczeń za 2023 rok z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym,

– PIT-28 – do tej pory skierowany do osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych; od rozliczeń za 2023 rok będzie również stosowany dla rozliczenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,

– PIT-36 – do tej pory skierowany do osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej; od rozliczeń za 2023 r. będzie również stosowany do rozliczenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.

W nowo udostępnionych zeznaniach dla przedsiębiorców  będą uzupełnione m.in.  kwoty wpłaconych zaliczek na podatek lub wpłaconego ryczałtu. Pozostałe dane dot.: przychodów, kosztów uzyskania przychodów (w PIT-36 i PIT-36L), składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ulg i odliczeń przedsiębiorcy będą musieli  sami uzupełnić, a następnie zaakceptować i wysłać elektronicznie zeznanie w usłudze Twój e-PIT.

Ważne: Zeznania PIT-36, PIT-36L i PIT-28 nie zostaną automatyczne zaakceptowane.

Jak potwierdzić kwoty wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy oraz ryczałtu ?

Niestety nie jest możliwe uzyskanie tej informacji dzwoniąc do urzędu skarbowego, bo zgodnie
z przepisami dane zawarte w dokumentacji rachunkowej organu podatkowego objęte są tajemnicą skarbową. Zachęcamy jednak przedsiębiorców – przed złożeniem zeznania – do samodzielnego sprawdzenia swoich wpłat w serwisie  e-Urząd Skarbowy w zakładce „Rozliczenia”.

Szybki i wygodny dostęp do informacji podatkowych.

Oprócz możliwości sprawdzenia wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy oraz ryczałtu, usługa Twój e-PIT udostępniła również nową funkcjonalność „Raport podatnika” dedykowaną głównie dla przedsiębiorców. Raport ten zawiera m in. informacje o: danych adresowych i kontaktowych,   formie opodatkowania za rok ubiegły, zaległościach i prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym
w administracji, nieprawidłowościach w zaliczkach i deklaracjach, mikrorachunku podatkowym,
a także o zgłoszonych przez podatnika rachunkach  bankowych i pełnomocnikach.

Raport podatnika można wygenerować  klikając w przycisk „Sprawdź raport” na kaflu znajdującym się na stronie głównej po zalogowaniu w e-US lub wybierając zakładkę „Raport podatnika” z menu bocznego.

e-korespondencja w e-US.

Użytkownicy serwisu e-US, którzy wyrazili zgodę na e-Korespondencję mogą wysyłać pisma lub odbierać potrzebne dokumenty, w tym zaświadczenia nie wychodząc z domu. Dzięki tej formie komunikacji z urzędem skarbowym szybciej załatwimy sprawę i w czasie rzeczywistym otrzymamy powiadomienie (SMS, e⁠-⁠mail) o wysłanej do nas korespondencji.  Warto zaznaczyć, że  od połowy ubiegłego   roku organizacje mogą również  korzystać z usług e-Urzędu Skarbowego poprzez założenie konta przypisanego  konkretnej jednostce organizacyjnej bez względu na jej formę prawną.

Więcej informacji  co to jest konto organizacji na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/konto-organizacji/

Zapraszamy Państwa do korzystania z e-Urzędu Skarbowego i usługi Twój e-PIT. W przypadku pytań
i wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego tel. 13 46 16 322, 13 46 16 316.

mn