Kocioł na biomasę oficjalnie oddany do użytku

W ciepłowni Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej nastąpiło oficjalne otwarcie inwestycji pn. „Budowa kotła na biomasę o mocy 7 MW”.

Inwestycja ta stanowi pierwszy etap modernizacji źródeł wytwarzania ciepła do miejskiej sieci. Głównym celem jest zmniejszenie udziału węgla w produkcji ciepła, a co za tym idzie obniżenie kosztów uczestnictwa w systemie handlu emisjami i osiągnięcie warunku efektywnego systemu ciepłowniczego.

 

Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 27,14 mln zł, przy czym 50 procent zostało sfinansowane dotacją, a drugie 50% to pożyczką do spłacenia w ciągu 15 lat. Finansowanie zapewnił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Ciepłownictwo Powiatowe.
Kocioł wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest zlokalizowany na terenie ciepłowni przy ul. Kiczury i od dziś stanowi podstawowe źródło do produkcji ciepła w istniejącym systemie.
Uruchomienie kotła czyni Sanok miastem efektywnego systemu ciepłowniczego.
Produkcja ciepła w kotle na biomasę zastąpi część tej w kotłach na węgiel i będzie stanowiła około 56% produkcji całkowitej ciepła przez zakład. Oznacza to, że w wyniku realizacji projektu system ciepłowniczy Sanoka sprosta regulacjom unijnym, uzyska status efektywnego systemu ciepłowniczego, a przede wszystkim znacząco obniży emisję zanieczyszczeń do powietrza.
Produkcja ciepła z odnawialnych źródeł energii nastąpi poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów biomasy w postaci biomasy leśnej (zrębki) do spalania w kotle wodnym. Ciepło produkowane będzie całorocznie na potrzeby istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej.
Zakończona inwestycja budowy kotła na biomasę otwiera nowy rozdział rozwoju SPGK w obszarze ciepłowniczym, który wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości powietrza w Sanoku, ograniczenie emisji CO2 i wzrost produkcji energii odnawialnej pochodzącej z biomasy.

Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia tej inwestycji, burmistrz Tomasz Matuszewski podkreślił, że uruchomienie kotła na biomasę to milowy krok w „zielonej transformacji” Sanoka.