Wiosenne porządki nad Sanem

 

Stowarzyszenie Łączy Nas Sanok zaprasza wszystkich chętnych do akcji wiosennego sprzątania brzegów Sanu.

 Zbiórka: parking ul. Białogórska przy moście w sobotę 23 marca!

Akcja planowana jest  w zależności od liczby uczestników w następujących obszarach i kolejności:
  1. lewy i prawy brzeg Sanu (Carrefour/LPR – Most Olchowiecki)
  2. Park Miejski
  3. ścieżka Velo San (Autosan ul. Dworcowa – potok Brodek, Zahutyń)
Planetowane jest  sprzątanie w grupach, na wyznaczonych odcinkach. Organizator zapewnia worki na odpady oraz ich wywóz po zakończeniu akcji (SPGK). Środki ochrony indywidualnej (rękawiczki itp.) prosimy o zabezpieczenie we własnym zakresie.

Zbiórka uczestników i odprawa o godz. 10.00 – parking nad Sanem, przy moście vis a vis hotelu Bona.

W przypadku bardzo niekorzystnej aury akcję przełożymy na inny termin.

ew