Rada Kobiet w Sanoku rozpoczęła działalność

W środę 24 marca w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Kobiet. W skład Rady wchodzą kobiety reprezentujące różne środowiska i dziedziny życia, a ich wspólnym celem jest działanie na rzecz równouprawnienia i poprawy jakości życia kobiet w Sanoku.

 

Rada Kobiet będzie doradzać władzom miasta w sprawach związanych z:

– Równouprawnieniem kobiet i mężczyzn

– Polityką rodzinną

– Dostępnością opieki zdrowotnej

– Ochroną przed przemocą

Podczas pierwszego spotkania powołano zarząd Rady Kobiet, w skład którego weszły:

Przewodnicząca: Jowita Nazarkiewicz

Wiceprzewodnicząca: Małgorzata Pietrzycka

Sekretarz: Barbara Zdybek

Rada Kobiet jest otwarta na współpracę z wszystkimi kobietami, które chcą działać na rzecz poprawy życia w Sanoku.

 

Członkinie Rady, podkreśliły znaczenie działań społecznych ukierunkowanych na drugiego człowieka. Rada Kobiet pragnie budować pozytywną atmosferę i wzmacniać pozytywne wzorce.

 

Współpraca z instytucjami:

 

Rada Kobiet planuje ścisłą współpracę z różnymi instytucjami działającymi w Sanoku, m.in. z:

Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Komendą Powiatową Policji

Szpitalem Specjalistycznym

 

Celem tej współpracy jest:

Wzmocnienie działań na rzecz kobiet

Ułatwienie kobietom dostępu do potrzebnej pomocy

Stworzenie sieci wsparcia dla kobiet w różnych sytuacjach

Rada Kobiet zaprasza do współpracy wszystkie kobiety, które chcą działać na rzecz poprawy życia w Sanoku.

 

Edyta Wilk