Przedszkolaki z biało-czerwoną

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony w Sanoku co roku zdaje się być wyjątkowo barwnym i radosnym wydarzeniem, w którym aktywnie uczestniczą przedszkolaki. Tegoroczne uroczystości odbyły się pod patronatem Urzędu Miasta Sanoka i zgromadziły tłumy dzieci, które zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie odśpiewaniem Hymnu Polski. Dzieci zaprezentowały  także tańce narodowe, takie jak polonez, krakowiak, polka i tańce góralskie.

Występy przedszkolaków były prawdziwą ucztą dla oczu i uszu, a ich energia i radość udzieliły się wszystkim obecnym. Przypomniano również symbolikę barw narodowych, podkreślając ich znaczenie dla polskiej tożsamości.

Burmistrz Tomasz Matuszewski w swoim przemówieniu podkreślił wagę szanowania flagi i jej wyjątkowości, nawiązując do słów marszałka Józefa Piłsudskiego o tym, że „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Podkreślił on również, że Święto Flagi ma służyć budowaniu patriotyzmu i przypominać o polskich barwach i historii. Wyraził nadzieję, że flaga nigdy nie zniknie z sanockich domów, szkół i urzędów.

Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem piosenki o Sanoku, a uczestnicy mogli zabrać ze sobą biało-czerwone chorągiewki i pocztówki z wizerunkiem miasta.

Wydarzenie spotkało się z pozytywnym odbiorem zarówno wśród uczestników, jak i obserwatorów. Wiele osób podkreślało wagę celebrowania takich radosnych świąt, zwłaszcza w czasach pełnych niepokoju. Podkreślano również dumę z bycia Polakiem i potrzebę przekazywania dzieciom wiedzy o historii Polski.

Dzień Flagi w Sanoku stał się prawdziwym świętem radości i patriotyzmu, jednocząc społeczność lokalną i pielęgnując polskie wartości.