Święto Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku

Święto szkoły to wyjątkowy czas, kiedy cała społeczność szkolna –
uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy – gromadzi się, aby
wspólnie celebrować osiągnięcia, tradycje i wartości, które kształtują
naszą placówkę edukacyjną. To nie tylko okazja do zabawy i integracji,
ale przede wszystkim moment refleksji nad minionym rokiem szkolnym,
sukcesami uczniów i nauczycieli oraz planami na przyszłość.
Uroczystości w „Dwójce” rozpoczęły się od apelu, po którym nastąpiło
złożenie kwiatów w Kąciku Patronki. Moment ciszy i zadumy pozwolił
obecnym zastanowić się nad przesłaniem, jakie niesie ze sobą postać
świętej Kingi. Kolejnym punktem programu była msza w kościele pw.
Przemienienia Pańskiego, której przewodniczył ks. katecheta Kamil
Jaworski. Uwieńczeniem świętowania był występ pod tytułem „Noc w SP2”,
zorganizowany w Sanockim Domu Kultury.
Na wstępie dyrektor szkoły Bartłomiej Mandzelowski przywitał gości:
wiceburmistrz Jowitę Nazarkiewicz, ks. Romana Fronia, prezesa Firmy
TESTMER Damiana Pietrzkiewicza, przewodniczącego Rady Rodziców Mateusza
Czerwińskiego oraz rodziców i uczniów. Przypomniał o ostatnich
sukcesach, mówiąc m.in. o udziale w wymianie międzynarodowej w ramach
programu Erasmus+. Podkreślił, jak ważne są takie inicjatywy dla rozwoju
kompetencji językowych i kulturowych uczestników oraz dla budowania
międzynarodowych relacji. Wyraził wdzięczność za prowadzone inwestycje,
czyli budowę sali gimnastycznej i dostosowanie budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Zwrócił uwagę, że sukcesy są wynikiem wspólnego
wysiłku całej społeczności szkolnej, której oddanie i praca przyczyniają
się do tworzenia przyjaznego i rozwijającego środowiska edukacyjnego.
Podczas części artystycznej w SDK widzowie mieli okazję podziwiać
imponujące układy taneczne, obejmujące zarówno dynamiczne choreografie
grupowe, jak i wzruszające solówki. Nie zabrakło popisów wokalnych w
językach francuskim i niemieckim. Publiczność nie szczędziła braw i
okrzyków uznania, co dodatkowo motywowało młodych artystów. Dodatkowym
punktem programu było rozdanie nagród z dwóch konkursów “Supermatematyk”
i “Mały Supermatematyk”.