Do Sanoka zawitali przedstawiciele firmy Hynfra, przekonując radnych miejskich do tzw. projektu wodorowego. Podczas spotkania w Sali Herbowej nie brakowało gorącej dyskusji. Więcej w następnym numerze TS.

(bb)