Imię i nazwisko: Marzena Dziurawiec

Data i miejsce urodzenia: 23 kwietnia 1969 roku, Sanok.

Wykształcenie: wyższe – Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie (Konserwacja Wyrobów Artystycznych i Dzieł Sztuki); Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych); Politechnika Rzeszowska (Inżynieria Jakości Oprogramowania); Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Grafika Komputerowa).

Kariera zawodowa: od 1994 r. nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Budowlanych, następnie przemianowanym na Zespół Szkół nr 4 i Zespól Szkół nr 5.

Rodzina: mąż Wojciech, synowie Wojciech (34 lata) i Jan (19 lat).

Zainteresowania: ogród, cyfrowa konserwacja starej fotografii

Kadencje w radzie: druga (VI i VII).

Wybrana z listy: KWW Koalicja Samorządowa Ludowcy i Demokraci.

Klub radnych: Demokraci Ziemi Sanockiej (w planie).

Przynależność do komisji: Oświaty, Sportu i Rynku Pracy oraz Skarg, Wniosków i Petycji.

Postulaty w radzie: budowa nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Oddziału Psychiatrii Dziecięcej przy sanockim szpitalu i sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym.