Sanocki szpital włączony do sieci szpitali

Na stronach regionalnych Narodowego Funduszu Zdrowia ogłoszono listę placówek, które zostały włączone do sieci szpitali. Wykaz będzie obowiązywał od 1 października bieżącego roku do 30 czerwca 2021 roku.

– Rozwiązania zawarte w ustawie zagwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia Polakom opieki zdrowotnej. Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, utworzą tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) – czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Poszczególne placówki, które zakwalifikowały się do podstawowego poziomu systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w myśl ustawy z dnia 23 marca 2017 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podzielone zostały na trzy stopnie referencyjności (tzw. stopnie opieki szpitalnej). Osobną kategorię stanowią szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne, jednostki pediatryczne i szpitale ogólnopolskie. Na liście sieci szpitali województwa podkarpackiego, na najwyższym trzecim poziomie referencyjności znalazł się Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, obok takich placówek jak: Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Różnica pomiędzy stopniami referencyjności dotyczy na przykład systemu opieki szpitalnej w obszarze chirurgi. Dla pierwszego stopnia, placówka jest w stanie zabezpieczyć opiekę szpitalną na poziomie chirurgii ogólnej, dla drugiego stopnia w rozszerzeniu o chirurgię dziecięcą, a w przypadku trzeciego stopnia, na przykład w rozszerzeniu o chirurgię naczyniową, jak ma to miejsce w przypadku sanockiego szpitala.

Włączenie do sieci szpitali pozwoli m.in. zapewnić pacjentowi kompleksową opiekę, od leczenia, aż po rehabilitację na wszystkich oddziałach zakwalifikowanej jednostki. Dla szpitala oznacza płynność i elastyczność finansową. Środki finansowe z NFZ nie będą już przypisane do poszczególnych oddziałów oddzielnie tylko do całego szpitala. Często bowiem zdarzało się, że na jednym oddziale wykazywano nadwykonanie środków, na drugim natomiast niedowykonanie. Uzyskanymi środkami za nadwykonanie nie można było pokryć niedowykonania, takie sytuacje miały miejsce także w sanockiej placówce.
Lista szpitali i placówek medycznych włączonych do sieci szpitali. kliknij KLIK

Temat będzie kontynuowany  w gazetowym wydaniu TS.
Tomek Majdosz