Drewniana ikona, 7 kg bursztynu i 1576 szt. tabletek zatrzymali podkarpaccy funkcjonariusze KAS

Podczas kontroli prowadzonych przez funkcjonariuszy KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu ujawniono próbę przemytu ikony z motywem „Chrystus Święte Milczenie”, a także 7 kg bursztynu i 1576 sztuk tabletek o nazwie KAMAGRA.

W dniu 10 sierpnia br. na polsko-ukraińskim przejściu granicznym Medyka-Szeginie funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Medyce ujawnili przemyt ikony malowanej na drewnie z motywem „Chrystus Święte Milczenie”. Próbę jej wwiezienia do Polski podjął 48-letni obywatel Ukrainy podróżujący samochodem marki Chrysler Voyager, zarejestrowanym w Polsce. Obywatel Ukrainy wyjaśnił, że ikona miała być prezentem dla znajomego. Ikona została zajęta przez funkcjonariuszy KAS, a przeciwko sprawcy wszczęto postępowanie karne skarbowe. Dokładną wartość przewożonej ikony ustali rzeczoznawca.
Na przywóz dzieł sztuki do Polski nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Należy jednak pamiętać, że jeżeli przywóz dokonywany jest z państw nienależących do Unii Europejskiej, to należy przywożony obiekt zgłosić w oddziale celnym, w celu objęcia go procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną.

Tego samego dnia na przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze KAS udaremnili próbę przemytu do Polski farmaceutyków w postaci tabletek o nazwie KAMAGRA w ilości 394 opakowań (1576 sztuk). Tabletki zostały wykryte w jednym z bagaży przewożonych przez kierowcę autokaru na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Z wyjaśnień kierowcy autokaru wynika, że farmaceutyki odebrał od nieznanej osoby i miał je dostarczyć do Katowic. Otrzymał za to 250 zł. Kierowca nie przedstawił odpowiedniego zezwolenia na przywóz leków. Farmaceutyki zostały zatrzymane do wszczętego przeciwko kierowcy postępowania karnego skarbowego.
Dopuszczalne jest przewiezienie przez granicę pięciu najmniejszych opakowań danego produktu leczniczego, niezbędnego podróżnemu. Nie dotyczy to jednak środków odurzających i substancji psychotropowych – te produkty lecznicze mogą być przewożone wyłącznie na podstawie specjalnego zaświadczenia.

Natomiast w dniu 11 sierpnia br. na przejściu granicznym w Medyce, 34-letnia Ukrainka próbowała wwieść do Polski 1,8 kg bursztynu. Kobieta wyjaśniła funkcjonariuszom KAS, że bursztyn miała przekazać w Medyce nieznanej bliżej osobie. Za przemyt miała otrzymać 20 dolarów. Przeciwko obywatelce Ukrainy funkcjonariusze KAS wszczęli postępowanie karne skarbowe oraz zabezpieczyli pieniądze na poczet przyszłej kary grzywny. Również funkcjonariusze KAS Oddziału Celnego w Korczowej udaremnili próbę przemytu 5,2 kg bursztynu, który ukryty był w zbiorniku paliwa. To kolejne próby przemytu bursztynu. Niedawno funkcjonariusze KAS z Oddziału w Korczowej udaremnili próbę przemytu 100 kg bursztynu, a funkcjonariusze KAS z Oddziału w Medyce prawie 35 kg bursztynu.
Nielegalny przywóz tego towaru do Polski naraża nie tylko na straty Skarb Państwa, ale także uczciwych przedsiębiorców zajmujących się handlem i obróbką bursztynu. Zatrzymany bursztyn ulegnie prawdopodobnie przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, a później trafi do sprzedaży w ramach postępowania likwidacyjnego.

***
Przewóz wielu towarów z krajów trzecich na obszar celny Wspólnoty Europejskiej uzależniony jest od spełnienia dodatkowych – poza formalnościami celnymi – wymagań nie mających charakteru fiskalnego. Takim wymogiem jest np. konieczność posiadania określonych prawem dokumentów (zezwoleń, licencji, certyfikatów).

pozdrawiam
Edyta Furman
Rzecznik Prasowy
Referat Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej (IWK)
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

mn