Zmiana organizacji ruchu na ul. Konopnickiej

W dniach od 10 sierpnia 2017 roku do 31 maj 2019 roku zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na drodze powiatowej w Sanoku, ul. Konopnickiej w związku z budową obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie ostrożności, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.