Strefy aktywności. Rząd daje 100 mln zł na program budowy Otwartych Stref Aktywności

W styczniu 2018 r. ruszy nabór wniosków w ramach nowego rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się m.in. samorządy. Rząd liczy, że w całym kraju powstanie nawet 3 tys. obiektów.

„Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki, który ruszy od 1 stycznia 2018 roku. Mają służyć dzieciom, rodzinom, młodzieży, seniorom” – powiedziała premier Beata Szydło, która w czwartek wraz z szefem resortu Witoldem Bańką przedstawiła projekt.

„To program skierowany do wszystkich pokoleń. Mamy nadzieję, że na tych placach zabaw będą spotykali się dziadkowie, dzieci i wnukowie. To będzie miejsce rekreacji i spotkań całych rodzin, gdzie będą spotykać się przyjaciele, a młodzież i osoby starsze będą spędzać czas. Po to robimy, ale także, by zadbać o zdrowie i kondycję Polaków” – dodała szefowa polskiego rządu.

Na program, po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce, resort sportu zamierza przeznaczyć w ciągu dwóch lat 100 mln zł. Ministerstwo szacuje, że dzięki tym środkom na terenie całego kraju powstanie nawet 3 tys. ogólnodostępnych obiektów dla rodzin.

Otwarte Strefy Aktywności będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, odpoczynku i rekreacji. W strefie znajdować się będzie sprawnościowy plac zabaw, urządzenia siłowni zewnętrznej, strefa relaksu i gier.
Strefy poprzez podejmowanie aktywności fizycznej mają sprzyjać integracji społecznej.

Wielofunkcyjne strefy aktywności – jak wynika z badań zleconych przez resort sportu i turystyki – znajdują się w czołówce najbardziej pożądanych obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Otwarte Strefy Aktywności są odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

W ramach programu możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na budowę stref w dwóch wariantach.

Wariant podstawowy obejmuje siłownię plenerową i strefę relaksu. Wycena obiektu szacowana jest na 50 tys. zł.

„Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 50 proc. wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł; lub do 70 proc. wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 35 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach” – poinformował resort.

Wariant rozszerzony, dodatkowo obejmuje sprawnościowy plac zabaw oraz ogrodzenie terenu wraz z zagospodarowaniem zieleni. Wartość tego obiektu szacunkowo wycenia się na 100 tys. zł.

„Wysokość dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: do 50 proc. wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 50 tys. zł; lub do 70 proc. wydatków kwalifikowanych zadania, nie więcej niż 70 tys. zł w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w najmniej zamożnych gminach” – podkreślono w komunikacie.

O dofinansowanie z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i podmioty mające osobowość prawną (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie mieszkaniowe).

Według zapowiedzi przystąpienie do programu będzie miało uproszczoną procedurę: jedna gmina – jeden wniosek – wiele stref.

Rozpoczęcie naboru wniosków jest planowane od stycznia 2018 roku.

Źródło: PAP