Sanok rozpisał właśnie przetarg na dostawy 11 autobusów

Wiadomość z ostatniej chwili z portalu Transport Publiczny.

Pozytywnie!

Sanok rozpisał właśnie przetarg na dostawy 11 autobusów, z czego osiem pojazdów będzie zasilane gazem CNG. Pojazdy mają zostać dostarczone do końca października 2018 r.

Przedmiotem sanockiego przetargu jest dostawa 11 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych. W ramach jednego zamówienia mają zostać dostarczone dwa różne rodzaje pojazdów. Pierwsza część to trzy autobusy klasy midi o długości 9,5-10,5 m, napędzane silnikiem spalinowym zasilanym olejem napędowym, zamontowanym z tyłu pojazdu, spełniającym normę Euro 6. Druga obejmuje natomiast osiem autobusów klasy maxi o długości 11,8-12,2 m, napędzanych silnikiem zasilanym sprężonym gazem ziemnym CNG, zamontowanym z tyłu pojazdu, gwarantując uzyskiwanie normy Euro 6.

Autobusy klasy midi mają pomieścić 70 osób, w tym min. 20 na miejscach siedzących. Przewidziano sześciocylindrowy silnik o mocy min. 200 kW. Natomiast autobusy klasy maxi mają pomieścić min. 90 pasażerów, z czego 30 na miejscach siedzących. Wymagana moc silnika wynosi min. 220 kW. W obu pojazdach wymagane są trzy pary drzwi w układzie 2-2-2 o szerokości min. 1200 mm. Zamawiający oczekuje, że co najmniej dwie pary okien będą zawierały górną przesuwną część. Przewidziano ogrzewanie, wentylację i klimatyzację.

W postępowaniu mogą brać udział firmy, które w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej jedną dostawę fabrycznie nowych autobusów miejskich, jednoczłonowych, niskopodłogowych klasy co najmniej midi (od 9,5 m do 10,5 m) – zasilanych ON bądź CNG. Dostawa musi obejmować co najmniej 3 sztuki autobusów o wartości nie mniejszej niż dwa miliony złotych brutto.

Termin składania mija 3 listopada. O wyborze decydują cena (60%), parametry techniczne i eksploatacyjne (12%), gwarancja (28%). Parametry podlegające ocenie to materiał lub technologia wykonania poszycia zewnętrznego autobusu (46 pkt), podatność do napraw
powypadkowych, podział poszyć ścian bocznych pasa (34 pkt) oraz podział szyby czołowej (20 pkt). Maksymalną liczbę punktów można otrzymać za konstrukcję poszycia nadwozia wykonaną ze stali nierdzewnej, poszycie boczne z podziałem pionowym i poziomym, poszycie boczne z podziałem pionowym i poziomym oraz szybę dzieloną w poziomie i pionowo (trzyczęściowa). Ocenie podlegają również zaproponowana gwarancja całopojazdowa, na powłoki lakiernicze oraz na perforację spowodowaną korozją
poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia.

Zamówienie ma zostać wykonane do 31 października 2018 r.