Logo Tygodnika Sanockiego do pobrania w różnych wariantach:

Na jasne tło, bez pola ochronnego

Na jasne tło, z polem ochronnym

Na ciemne tło, z polem ochronnym