Wydanie sygnalne „Tygodnika Sanockiego” ukazało się 1 maja 1991 r., a trzy tygodnie później pojawił się pierwszy numer pisma o charakterze samorządowym.

Od 2007 r. równolegle z formą drukowaną prowadzona jest witryna internetowa gazety, w zasobach której dostępne są archiwalne wydania „TS”. W czerwcu 2017 r. przekształciła się w portal, na którym zamieszcza się aktualności.

Pracę twórców czasopisma doceniano przyznawanymi wyróżnieniami. W 2009 r. na VI Podkarpackim Forum Lokalnej Prasy Samorządowej „Tygodnik Sanocki” został uznany za najciekawiej redagowane pod względem edytorskim czasopismo samorządowe w województwie. W 2011 r. zespołowi „TS” przyznano trzecie miejsce na II Ogólnopolskim Konkursie Gazet Lokalnych.

Komputerowe przygotowanie gazety do druku odbywa się w redakcji, następnie drogą elektroniczną materiały przesyłane są do drukarni. Pismo ukazuje się w każdy piątek, a obecny nakład wynosi 1000 egzemplarzy.

Redakcja obejmuje patronatem wydarzenia kulturalne w mieście i w regionie.

Więcej informacji:

Początki Tygodnika Sanockiego – wspomina Bartosz Błażewicz

Historia Tygodnika Sanockiego – wspomina jeden z założycieli Leszek Puchała