Gratis przy zamówieniu reklamy w gazecie lub wg poniższego cennika.

Bannery na Stronie Głównej

  • Banner 1256 x 250 px nad aktualnościami – 200 zł
  • Banner 400 x 600 px w panelu bocznym nad „Skocz po Tygodnik” – 200 zł
  • Banner 820 x200 px nad „Miasto Sanok” – 180 zł
  • Banner 400 x 600 px w panelu bocznym nad „Samorząd – 150 zł
  • Banner 820 x 200 px nad „Czytanie Obrazu” – 180 zł
  • Banner 1256 x 250 px nad „Zdarzyło się w Bieszczadach” – 140 zł
  • Banner 1256 x 250 px nad „Warto zobaczyć” – 100 zł

Bannery nad stronach artykułów

  • Banner 300 x 600 px w panelu bocznym obok każdego artykułu – 250 zł
  • Banner 820 x 150 px pod zdjęciem głównym każdego artykułu – 200 zł
  • Banner 820 x 150 px pod każdym artykułem – 200 zł

Czas trwania emisji

Bannery lub wpisy sponsorowane wyświetlane są przez 7 dni.

Kliknięcie w banner

Bannery mogą odnosić do wpisu na stronie Tygodnika lub dowolnego miejsca w sieci.

Format plików

Pliki graficzne bannerów prosimy przygotowywać w formacie jpg lub png w wymiarach i proporcjach docelowych.

Celem zamieszczenia ogłoszenia, reklamy w Gazecie czy banera reklamowego na stronie internetowej, prosimy o kontakt z Biurem Ogłoszeń Tygodnika Sanockiego.

Tygodnik Sanocki

ul. Rynek 10
38-500 Sanok

Email

tygodniksanocki@wp.pl