Nowe narzędzie. Besti@ podpowie, czy inwestycja się opłaci

Resort finansów udostępnił samorządom nowe narzędzie informatyczne, które ma pomóc w zarządzaniu lokalnymi finansami i w planowaniu inwestycji.

Wiceminister finansów Teresa Czerwińska poinformowała, że resort udostępnił jednostkom samorządu terytorialnego nową funkcjonalność w systemie BeSTi@ – Symulacje WPF.

Minister podkreśliła, że nowy moduł – przeznaczony głównie do wewnętrznego wykorzystania w jednostkach samorządu terytorialnego – będzie umożliwiał analizę wpływu prognozowanych przedsięwzięć na sytuację finansową samorządów.

„Jest to istotne, zwłaszcza ze względu na zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych, w tym majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” – zaznaczyła Czerwińska.

Wiceminister dodała, że głównym celem wdrożenia nowej funkcjonalności jest ułatwienie samorządom opracowywania wieloletniej prognozy finansowej, np. w zakresie zbilansowania wydatków na nowe przedsięwzięcia ze źródłami ich finansowania oraz prognozowania spłat ewentualnego zadłużenia zaciąganego na sfinansowanie przedsięwzięcia.

Dzięki tej funkcjonalności JST uzyskają też możliwość bardziej precyzyjnego, wariantowego ustalenia wpływu przewidzianych do realizacji przedsięwzięć m.in. na zrównoważenie budżetu (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto możliwość korzystania z udostępnionego w nowym module zestawu informacji, wykresów i wskaźników ekonomiczno-statystycznych ułatwi przeanalizowanie wpływu planowanych przedsięwzięć na sytuację finansową jednostki w perspektywie wieloletniej.

źródło: PAP