Strajk w sanockim szpitalu. Laboratorium, mikrobiologia i rtg zamknięte

Prawie 10 mln zł na podkarpackie szpitale z rezerwy budżetu państwa

 

Kilka podkarpackich szpitali oraz jedna przychodnia wojewódzka w Rzeszowie otrzymają dofinansowanie z rezerwy budżetowej rządu. W sumie będzie to prawie 10 mln zł. To nie koniec dobrych informacji. Jeszcze w tym roku będą pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego dla szpitali w Sanoku, Dębicy i Nowej Dębie, dla których wcześniej zabrakło środków.

 

O finansowym wsparciu dla podkarpackich placówek poinformowali wspólnie na konferencji prasowej w urzędzie wojewódzkim wojewoda Ewa Leniart oraz marszałek Władysław Ortyl.

Dofinansowanie z rezerwy budżetowej otrzymają: wojewódzka przychodnia przy ul. Warzywnej w Rzeszowie, szpital wojewódzki w Przemyślu im. św. Ojca Pio, a także szpitale powiatowe w Stalowej Woli, Łańcucie, Mielcu, Kolbuszowej i Leżajsku.

– To dobre wiadomości, cieszymy się bardzo z tych dodatkowych pieniędzy z budżetu państwa, zwłaszcza z pieniędzy, które otrzyma szpital wojewódzki w Przemyślu, który przechodzi głęboką restrukturyzację – mówił marszałek Władysław Ortyl podczas konferencji prasowej w urzędzie wojewódzkim.

Marszałek przekazał też inne dobre wiadomości dotyczące dofinansowania z RPO dla trzech podkarpackich szpitali, które do tej pory nie uzyskały takiego wsparcia, gdyż w naborze wniosków znalazły się „pod kreską”. Chodzi o placówki w Sanoku, Dębicy i Nowej Dębie. Jak poinformował marszałek, udało się przyspieszyć rozmowy z Ministerstwem Finansów i możliwe, że jeszcze w tym miesiącu, a najdalej do końca roku szpitale te podpiszą umowy na dotacje z RPO.  

– Jestem po pozytywnych rozmowach w ministerstwie, a także w Komisji Europejskiej. Zabrakło 26 mln złotych na te trzy szpitale, ale dziś możemy powiedzieć, że to niebawem stanie się faktem i placówki te otrzymają fundusze, które uzupełnią środki na ochronę zdrowia w naszym województwie – powiedział na konferencji marszałek Ortyl.

16 innych szpitali powiatowych w regionie ma już zapewnione finansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Trafi do nich łącznie 160 mln złotych. Chodzi o placówki w:  Brzozowie, Nisku, Mielcu, Łańcucie, Przeworsku, Strzyżowie, Rzeszowie (SP ZOZ nr 1), a także w Kolbuszowej, Jarosławiu, Stalowej Woli oraz w Leżajsku, Rzeszowie (Św. Rodzina), Jaśle, Ropczycach, Lesku oraz Lubaczowie.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania z rezerwy budżetu państwa dla podkarpackich placówek na prawie 10 mln złotych. Środki trafią do:

 • Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie:

– zakupu gammakamery wraz z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb jej montażu dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie w kwocie 2 734 952 zł;

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie pełni rolę przychodni wojewódzkiej. Jako największy publiczny, ambulatoryjny, specjalistyczny podmiot leczniczy w regionie, mający ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie medycyny nuklearnej wykonuje w pełnym zakresie badania i terapie izotopowe. Doświadczony i wykwalifikowany personel medyczny świadczy usługi medyczne dla ponad 2 mln mieszkańców województwa podkarpackiego i regionu Polski południowo-wschodniej. Realizuje w powyższym zakresie 50% całości świadczeń finansowanych przez Podkarpacki Odział Narodowego Funduszu Zdrowia.  Na podstawie 60 umów rocznie wykonuje ponad 5000 świadczeń, na łączną kwotę blisko 1,7 mln zł.

Przedmiotowe usługi medyczne wykonywane są przy użyciu  gammakamery, która   
od 11 lat jest w ciągłej eksploatacji. Poziom jej zużycia – po zrealizowaniu 32 tys. ekspozycji –  wymaga wymiany do końca 2017 roku. Częste i drogie serwisowanie sprzętu w dalszym ciągu nie jest możliwe z powodu braku dostępu do części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych.

zadania pod nazwą: „Restrukturyzacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w  Przemyślu” w  kwocie 2 470 800 zł.

Przedmiotem zadania są zakupy sprzętu oraz modernizacja:

-Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym o dodatkowe skrzydło w bloku A oraz utworzenie Sali Intensywnego Nadzoru,

– Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na Oddział Pulmonologiczny,

– Poradni Pracowni ESWL (Pozaustrojowa Litotrypsja kamieni układu moczowego),

– Centralnego Bloku Operacyjnego,

– Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii,

– Oddziału Chirurgii naczyniowej z Blokiem Operacyjnym i Pracownią Angiografii,

– Oddziału Okulistycznego.

 1. Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie realizacji zadania z dziedziny ochrony zdrowia pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”
  w kwocie 1 000 000 zł.
 2. Powiatu Łańcuckiego na dofinansowanie zakupu niezbędnego specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie w ramach  realizowanego zadania pn. „Przebudowa
  i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego Szpitala św. Michała Archanioła
  w Łańcucie” Centrum Medycznego w Łańcucie w kwocie: 1 000 000 zł.

Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym to jednostka
o ponadregionalnym charakterze. Pełni kluczową rolę w Wojewódzkim Planie Działania
na wypadek wystąpienia epidemii chorób zakaźnych dla aglomeracji rzeszowskiej (miejsce krzyżowania się ważnych szlaków komunikacyjnych) oraz ze względu na bliskość międzynarodowego portu lotniczego obsługującego ponad 600 tys. pasażerów rocznie.
Oddział posiada akredytacje do prowadzenia specjalizacji z zakresu chorób zakaźnych oraz odbywania staży specjalizacyjnych dla lekarzy, jest siedzibą Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie chorób zakaźnych.  Ponadto w 2015 roku, po utworzeniu kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r poz.1842 ze zm. ) Oddział uzyskał status oddziału klinicznego, stanowiąc bazę dydaktyczną dla studentów medycyny.

Budynek, w którym mieści się Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych  Szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie jest od 2015 roku rozbudowywany. Szacunkowy łączny koszt inwestycji wynosi 9 624 223 zł – obejmuje roboty budowlane oraz zakup sprzętu
i wyposażenia.  W 2016 roku Powiat Łańcucki uzyskał już dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetowej na przedmiotowe zadnie w kwocie 2 500 000 zł.

 1. Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakup tomografu komputerowego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Mielcu” w kwocie 1 400 000 zł.
 2. Powiatu Kolbuszowskiego na dofinansowanie:

zadania pod nazwą: „Zabezpieczenie i  podniesienie standardów usług zdrowotnych, poprzez zakup niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego – SPZOZ w Kolbuszowej, wyrobów medycznych i innych urządzeń” w kwocie 384 000 zł;

W ramach projektu Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej zostanie wyposażony w niżej wymienioną aparaturę:

 1. Sterylizator parowy wraz ze stacją uzdatniania wody dedykowanej do 2 szt. sterylizatorów,
 2. Agregat prądotwórczy z autostartem – 2 szt.,
 3. Aparat USG.

Szczególne znaczenie ma wyposażenie SP ZOZ w Kolbuszowej w agregaty  prądotwórcze posiadające funkcję autostartu zapewniające nieprzerwaną dostawę energii w  przypadku zaniku napięcia elektrycznego, dzięki czemu SP ZOZ będzie mógł zagwarantować Pacjentom ciągłość udzielania świadczeń wymagających poboru energii, co jest szczególnie istotne na bloku operacyjnym, ale także dla funkcjonowania pracowni diagnostycznych czy laboratorium.

Z uwagi na odrębną lokalizację (oddzielny budynek) Oddziału Nefrologii
i Dializoterapii od pozostałych oddziałów szpitalnych – koniecznym jest dokonanie zakupu dwóch agregatów, tym bardziej wobec specyfiki świadczeń zdrowotnych w zakresie dializ, dla których prawidłowego udzielania niezbędne jest zabezpieczenie ciągłych dostaw energii na poziomie 100% zapotrzebowania.

Bezwzględny obowiązek posiadania ww. urządzeń od dnia 1 stycznia 2018r. wynika
z konieczności dostosowania się przez SP ZOZ do wymagań przewidzianych dla podmiotów leczniczych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

zadania pod nazwą: „Dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej typu S wraz z  wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Kolbuszowej” w kwocie 360 000 zł.

 1. Powiatu Leżajskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku” w kwocie 384 800 zł.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj