Budowa odcinka S19 Rzeszów-Babica-Barwinek w kontrakcie terytorialnym z rządem

16 października podczas konferencji „Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpacia Implikacje dla gospodarki” doszło do podpisania historycznego dokumentu, jakim jest aneks do kontraktu terytorialnego na budowę S19 od Babicy do Barwinka na granicy ze Słowacją.

„To historyczna decyzja dla Podkarpacia. Po latach zabiegów, starań mogę dziś powiedzieć, że w najbliższych latach powstanie S19 w kierunku do Barwinka, co gwarantuje podpisany dzisiaj kontrakt z rządem na kwotę 24 mld zł. Biorąc pod uwagę, że między Rzeszowem a Lublinem trwają już mocno zaawansowane prace, w ciągu kilku najbliższych lat droga S19 będzie przebiegać przez całe Podkarpacie” – mówi Tomasz Poręba.

Odcinek Rzeszów-Babica-Barwinek stanowi część międzynarodowego szlaku Via Carpathia. Tomasz Poręba podkreśla, że prace przy budowie szlaku postępują na wielu etapach.

Europoseł Tomasz Poręba zaznacza, że otwarto część obwodnicy Lublina w ciągu drogi S19, podpisano umowę na budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska oraz na odcinek Lasy Janowskie-Nisko a na początku września oddano do ruchu odcinek Sokołów Małopolski Północ-Stobierna.

Tomasz Poręba przypomina także o dokonanym już wyborze wykonawców koncepcji programowej odcinka Rzeszów-Barwinek. Przeprowadzenie przetargu na to przedsięwzięcie było możliwe dzięki decyzji ministra transportu i staraniom europosła Poręby, których efektem było przyznanie prawie 70 mln zł na przygotowanie koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S19 od Rzeszowa do Barwinka połączonej z badaniami geologiczno-hydrologicznymi. Wcześniej udało się uzyskać pozytywną decyzję środowiskową dla budowy tego odcinka.

W ramach zamówienia wykonawca ma przygotować koncepcję programową, obejmującą m.in. analizę i prognozę ruchu, opracowania ekonomiczno-finansowe, organizację i bezpieczeństwo ruchu, dokumentację geologiczno-hydrologiczną i opinię geotechniczną. Podczas kolejnego etapu przetargu nastąpi ocena ofert a także zbadanie czy wykonawcy, których oferty zostały ocenione jako najkorzystniejsze, nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Tomasz Poręba podkreśla, że Via Carpathia to szansa dla polskich portów. Trasa, która w Polsce będzie biegła z Barwinka przez Rzeszów na Lublin, następnie drogą S17 na Warszawę, a ze stolicy drogą S7 i A1 do polskich portów pozwoli Węgrom, Rumunom, Słowakom, Bułgarom wysyłać towary i usługi do portów w Polsce przyczyniając się do ich rozwoju.

„Nie bez powodu S19 znalazła się wśród laureatów prestiżowego konkursu Top Polski Wschodniej – to bez wątpienia jedna z inwestycji, która pozytywnie przyczynia się do rozwoju wschodnich regionów Polski a dzisiejsza historyczna decyzja o priorytetowym potraktowaniu przez województwo odcinka od Babicy do Barwinka, czyli do granicy ze Słowacją, z pewnością pozwoli nabrać temu przedsięwzięciu jeszcze większego tempa” – mówi Tomasz Poręba.