Radni uchwalili zmiany nazw ulic. Koniec z popularyzowaniem komuny

Koniec z komuną na ulicach. Radni, zgodnie ze wskazaniem IPN-u, przegłosowali zmianę nazwy ulic II Armii Wojska Polskiego i I Armii Wojska Polskiego

Na Dąbrówce i na Błoniach IPN wskazał dwie nazwy ulic do zmiany: II Armii Wojska Polskiego i I Armii Wojska Polskiego, które to nazwy, jak powszechnie wiadomo, od dziesięcioleci propagują komunizm.

Jeden z wariantów dopuszczał zmianę nazwy w taki sposób, aby nacisk został położony na uznanie zasług i poświęcenia żołnierzy owych, pejoratywnie dziś kojarzonych, formacji. Skorzystała z tego dzielnica Błonie, proponując zmianę nazwy na ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, która i tak spowoduje, że 773 osoby zameldowane przy tej ulicy będą docelowo zmieniały dokumenty, co, w myśl zapisów ustawy sejmowej jest w tym wypadku bezpłatne.

Radni dzielnicy Dąbrówka opowiedzieli się za zmianą nazwy na ul. Legionów, która ostatecznie została przez radnych miejskich zaaprobowana jako ul. Legionów Polskich. Przewodniczący Zbigniew Daszyk zaproponował, uzasadniając to m.in. poszanowaniem pamięci osób, które wcielone do wojska przeszły morderczy szlak bojowy, by Dąbrówka poszła śladem Błoni, jednak radny Adam Kornecki postawił zdecydowane veto: – Czas skończyć z po-peerelowskimi sentymentami i uszanować pracę Rady Dzielnicy – odniósł się do argumentów Zbigniewa Daszyka.

Uchwałę podjęto 12 głosami „za”.