Możemy sprawdzać jakość powietrza w Sanoku

Sanok jest miastem od kilku lat objętym monitoringiem jakości powietrza. Urządzenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dokonujące pomiarów w ramach krótkoterminowej prognozy jakości powietrza, znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sanoku, a wyniki w/w pomiarów można zobaczyć na stronie internetowej www.powietrze.podkarpackie.pl.

W grudniu 2017 r. ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono sześć czujników do pomiaru powietrza. Zostały one zainstalowane w dniu 12 stycznia br. na budynkach użyteczności publicznej: Szkole Podstawowej nr 1 przy Al. Szwajcarii 5, Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Stróżowskiej 4, Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Przemyskiej 80, Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Jana Pawła II 25, Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Piastowskiej 73 oraz na budynku Urzędu Miasta Sanoka, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami przy ul. Rynek 7. Czujniki firmy Airly działają na podobnej zasadzie jak stacje pomiarowe WIOŚ, nie są jednakże tak dokładne jak one. Ich zaletą są niewielkie rozmiary oraz dużo mniejszy koszt eksploatacji i zakupu.

Równomiernie rozlokowana siatka dokonuje pomiarów pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, temperatury, ciśnienia i wilgotności poprzez laser rozpraszający się na cząstkach powietrza i fotodiodę wyłapującą ich rozproszenie. Przy zwiększonym stężeniu pyłów zmienia się współczynnik załamania światła przechodzącego przez cząsteczki. Dane zebrane przez czujniki są przetwarzane przez algorytmy rozpoznające zarówno wielkość, jak i ilość cząstek w momencie dokonywania pomiaru. Otrzymane wyniki wraz z danymi o przepływie powietrza, pozwolą uzyskać końcowy wynik w ug/m3. Dane, które co minutę zbierają czujniki są przesyłane na serwer i wyświetlane w formie wizualizacji na platformie internetowej map.airly.eu. Aplikację Airly, z której na bieżąco będzie można odczytywać pomiary z sanockich czujników można także pobrać na urządzenia mobilne z platformy Google Play i App Store.