Okręgi do podziału

W związku z nowelizacją przepisów wyborczych wszystkie rady gmin powinny dokonać podziału gmin na okręgi wyborcze i obwody głosowania – poinformowała PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130), która wejdzie w życie dnia 31 stycznia 2018 r., przyjęła stanowisko dotyczące niektórych przepisów tej ustawy.

PKW poinformowała w nim, że zgodnie z art. 16 ust. 1 powołanej ustawy od dnia jej wejścia w życie do zakończenia obecnej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego nie przeprowadza się nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów tych organów, z wyjątkiem wyborów zarządzonych przed dniem jej wejścia w życie.

Według PKW wybory te powinny zostać przeprowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów Kodeksu wyborczego. Analogicznie, referenda lokalne w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzane w toku obecnej kadencji powinny być przeprowadzane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Komisja wskazała też, że zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1 powołanej ustawy, rady gmin mają dokonać podziału gmin na okręgi wyborcze i obwody głosowania.

Komisja zaznaczyła przy tym, że ustawa nie zawiera wskazania, że czynności te wykonują tylko rady gmin, w których dotychczasowy podział nie spełnia wymogów ustawy. W związku z tym, zdaniem PKW, do dokonania podziału zobowiązane są rady wszystkich gmin, nawet jeżeli nowe uchwały będą powielały rozstrzygnięcia dotychczasowe.

Tzw. ustawa zwiększająca wpływ obywateli dokonała szeregu zmian w prawie wyborczym oraz ustawach samorządowych. Należą do nich m.in. wprowadzenie tzw. „dwukadencyjności wójta”, czyli odebranie prawa wybieralności w wyborach wójta osobom, które w danej gminie zostały uprzednio dwukrotnie wybrane na to stanowisko (zakaz ten będzie stosowany od przyszłych wyborów, zatem jego pełne zastosowanie nastąpi dopiero w 2028 r., kiedy upłyną – obecnie przedłużane do 5 lat – dwie kadencje samorządowe). Ustawa zmieniła też podmiot, który dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania; obecnie jest to rada gminy, a od dnia 1 stycznia 2019 r. będzie to komisarz wyborczy.

Więcej o nowych przepisach wyborczych i zmianach w ustawach samorządowych:

Co oprócz. 31 stycznia wejdą w życie zmiany w prawie wyborczym

Nowe obowiązki. Najważniejsze zmiany w ustawach samorządowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj