Urlop dla poratowania zdrowia – zmieniły się przepisy

Od 24 stycznia obowiązują nowe przepisy w sprawie orzekania o udzieleniu nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia; dzień później nowe przepisy weszły w życie.

Od środy badanie lekarskie nauczyciela przeprowadzane będzie na podstawie skierowania wydanego przez dyrektora szkoły według wzoru określonego w rozporządzeniu. Na badanie lekarskie nauczyciel powinien zgłosić się nie później niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania.

Lekarz będzie oceniał ogólny stan zdrowia, układ krążenia, układ ruchu, układ nerwowy, układ oddechowy oraz narząd mowy. Może zlecić też dodatkowe badania lub konsultacje specjalistyczne.

Nowe regulacje to następstwo zmian w Karcie nauczyciela. Od 1 stycznia 2018 o potrzebie urlopu na poratowanie zdrowia orzekać ma lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas – lekarz pierwszego kontaktu. Doprecyzowano też m.in., że urlop będzie udzielany nauczycielowi w związku z chorobą zawodową.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP