Pieniądze na kulturę. Trwa nabór wniosków do programu NCK Kultura – Interwencje 2018

Do 14 lutego samorządowe instytucje kultury mogą ubiegać się w NCK o dofinansowanie projektów zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym. Chodzi też o upamiętnianie polskiego dziedzictwa historycznego.

Na finansowe wsparcie mogą liczyć projekty upowszechniające dorobek kultury i zwiększające obecność kultury w życiu społecznym.

Do składania wniosków w programie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określono między 31 marca a 20 listopada 2018 roku.

Nabór wniosków trwa do 14 lutego 2018 roku.

Więcej informacji: KLIK