Spotkanie z twórczością Kalmana Segala w BWA

27 stycznia w BWA odbyła się prezentacja książki, zatytułowanej „Błękitna kawiarnia”. Zapowiadaliśmy to wydarzenie kilkakrotnie w „Tygodniku Sanockim”, pisząc o obchodach  100. rocznicy urodzin Kalmana Segala i o „Błękitnej kawiarni”, która jest tekstem niepublikowanym za życia pisarza, który to tekst, opracowany przez Tomasza Chomiszczaka, wydała Miejska Biblioteka Publiczna.

W BWA przygotowano nastrojowy spektakl w scenerii, do jakiej daje prawo uważna lektura Sagalowego tekstu: kawiarni, w której wydarzyć się może wszystko, a słowo „rzeczywistość” zagarnia przestrzenie nie tylko wytyczane na jawie, ale i te ze snu.

„Błękitna kawiarnia” nie jest lekturą łatwą. Być może pisarz, decydując się wydrukować tekst, opracowałby go nieco inaczej? – tego się nie dowiemy. Ważne, że dzięki „Błękitnej Kawiarni”, dzięki zaangażowaniu wielu osób, Kalman Segal powrócił, że czytano go na głos i słuchano z przejęciem, momentami ze wzruszeniem.

Napiszemy o tym w najbliższym wydaniu „Tygodnika Sanockiego”

msw