1% ma znaczenie

Już od kilku lat każdy z nas może przekazać 1 procent podatku na różnego typu Organizacje Pożytku Publicznego. Co oznacza ta nazwa?

Organizacje pożytku publicznego to:

  • organizacje pozarządowe;
  • utworzone przez aktywnych obywateli
  • fundacje i stowarzyszenia założone przez osoby fizyczne;
  • ich celem jest rozwiązywanie różnorodnych problemów społecznych;
  • instytucje te cieszą się zaufaniem publicznym;
  • są stworzone, aby działać na rzecz określonej grupy społecznej, np. bezdomnych, bezrobotnych czy dzieci z rodzin ubogich.

Prawie pięć milionów podatników przekazało swój jeden procent na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jest jednak jeszcze kilkanaście procent osób, które nie słyszało o takiej możliwości i około 25 procent podatników, którzy nie chcą dzielić się z innymi. 1 procent 2017 podatku od tych osób może bardzo pomóc. Za rok 2008 OPP przekazano trzysta osiemdziesiąt milionów złotych. Za rok 2009 kilkanaście tysięcy więcej osób zdecydowało się przekazać swój podatek z deklaracji rozliczeniowych na rzecz potrzebujących.
Jeśli nie wiemy, komu przelać swoje pieniądze, na stronie www.mpips.gov.pl jest lista istniejących OPP. Pamiętaj, że możesz wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego, chyba że składasz kilka zeznań podatkowych, wówczas w każdym z nich możesz wskazać inną OPP.

Kto może przekazac 1%?
Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik opodatkowany podatkiem liniowym, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w swoim zeznaniu podatkowym może przekazać nie więcej niż 1% wyliczonego podatku należnego. Przekazywaną kwotę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Osoby, które korzystają z programów do rozliczeń nie muszą zwracać uwagi na zaokrąglenia, program robi to sam.
W deklaracji podatkowej należy wskazać nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej przez nas OPP. Podanie tych danych oznacza, że złożyliśmy wniosek do urzędu skarbowego o przelanie naszego 1 procentu podatku. Możemy również wskazać cel szczegółowy, na który dana fundacja miałaby rozdysponować kwotę, którą przekazaliśmy np. Fundacja (nazwa) i imię i nazwisko podopiecznego fundacji. Przekazując 1% możemy być anonimowi. Chęć zachowania anonimowosć wyrażamy w deklaracji podatkowej. Możemy również wyrazić zgodę na ujawnienie wskazanej Organizacji przelanej kwoty, imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.

Ważne terminy
Aby urząd skarbowy przelał 1% podatku należnego na konto OPP, zeznanie podatkowe należy złożyć w terminie wskazanym ustawowo do jego złożenia (dla PITu 37 jest to 30 kwietnia), a jeśli musimy złożyć korektę, to powinna być ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia korygowanego zeznania podatkowego. Urząd nasz 1 procent z PITu – 28 prześle w kwietniu lub maju, a z pozostałych: z PITu – 36, z PITu 36L lub z formularza PIT 37 – w lipcu lub sierpniu. Najważniejsze jest to, aby wyliczony przez nas podatek należny został zapłacony przez nas we właściwym terminie, nie później jednak niż w czasie dwóch miesięcy od upływu ustawowego terminu złożenia zeznania podatkowego.