Tańsze śmieci. Resort środowiska o sposobach na niższe opłaty za odpady komunalne

Współpraca gmin z organizacjami odzysku odpadów i edukacja ekologiczna mieszkańców – to zdaniem wiceministra środowiska Sławomira Mazurka sposoby na niższe koszty systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.

W odpowiedzi na poselską interpelację dotyczącą rosnących opłat za wywóz odpadów wiceminister środowiska Sławomir Mazurek przedstawił sposoby na zmniejszenie przez gminy kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.

Zdaniem Mazurka „jednym z takich działań jest nawiązanie współpracy z organizacjami odzysku odpadów opakowaniowych, zużytych baterii i akumulatorów lub zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które w imieniu podmiotów wprowadzających produkty na rynek realizują ustawowe obowiązki w zakresie zbierania i recyklingu określonych odpadów”.

Według wiceszefa resortu środowiska współpraca z gminą może pozwolić na pozyskanie przez nich odpadów koniecznych do osiągnięcia ustawowych poziomów w zamian za dofinansowanie gminnego systemu odbierania i zbierania odpadów komunalnych.

Mazurek przypomniał też, że w zakresie odpadów opakowaniowych organizacje odzysku opakowań, wykonując ustawowe obowiązki w imieniu wprowadzających produkty w opakowaniach, mają obowiązek uwzględnić w osiąganych poziomach recyklingu dla poszczególnych rodzajów opakowań odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych. „Powyższe odbywa się na podstawie dokumentów potwierdzających recykling (DPR), które są w posiadaniu jednostek realizujących gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi, a które organizacje odzysku odkupują od tych podmiotów tym samym współfinansując ten system” – wskazał wiceminister.

Dodał przy tym, że gminy wdrażając selektywne zbieranie odpadów komunalnych oraz podejmując działania edukacyjne dla mieszkańców, „mogą realnie wpłynąć na jakość selektywnie zebranych odpadów, co z kolei może korzystnie wpłynąć na ich cenę rynkową”.

Poseł Nowak w interpelacji skierowanej do ministerstwa środowiska poinformował, że w wielu gminach, gdzie finalizowane są obecnie nowe przetargi na zagospodarowanie odpadów komunalnych opłaty za wywóz odpadów na jednego mieszkańca wzrosły od 20 do nawet 80 proc. Parlamentarzysta wskazał też na uchylanie się od opłat za śmieci przez znaczny odsetek mieszkańców, a także słabą świadomość społec

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj