Problem gminy

Śmieci – tylko w pojemnikach

Jeden z czytelników zadał nam pytanie: „Dlaczego kiedyś śmiecie były zabierane w workach, a teraz nie są? Niestety zdarza się, że pojemnik na odpady mieszane jest pełny, a po wiosennych porządkach śmieci jest więcej. Położyłem dodatkowy worek na pojemniku, wieko nie domykało się, myślałem, że to nie problem. Niestety pracownicy komunalni worek zostawili”. Spróbujemy odpowiedzieć.

Zgodnie z regulaminem odpady muszą być gromadzone tylko w pojemnikach. Śmieciarki dostosowane są do odbioru odpadów tylko z pojemników. Po drugie, pracownicy mają obowiązek zabierania śmieci tylko w pojemnikach, ponieważ zdarzały się wypadki: worki z odpadami mieszanymi zawierały tłuczkę, przedmioty ostre, które są niebezpieczne. Zdarzały się skaleczenia pracowników zbierających odpady. Skaleczenie wiąże się z koniecznością podania szczepionki i absencją w pracy, a to generuje niepotrzebne koszty. Po trzecie, gromadzone odpadów w pojemnikach to również dbanie o estetykę naszego miasta. Worki często były rozdzierane przez zwierzęta i śmiecie wędrowały po ulicach.
Z zabudowy jednorodzinnej odbierana jest każda ilość odpadów komunalnych pod warunkiem, że są gromadzone w odpowiednich pojemnikach.

Jeśli jednak śmieci jest więcej…

Po pierwsze, dbajmy o „prasowanie” butelek, kartonów czy innych rzeczy, które można zmiąć lub poskładać. Gruz lub odpady związane z remontem mieszkania możemy wywieźć bezpośrednio do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych (przy SPGK) – ul. Jana Pawła II 59. Może też uda się przy porządkach posegregować śmieci i wywieźć do GPZOZ papier, szkło, plastik i metal w osobnych workach – wtedy takie odpady zawsze muszą zostać przyjęte. GPZOZ ma obowiązek również przyjmować zużyty, ale kompletny sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD, odpady wielkogabarytowe i odpady ulegające biodegradacji oraz inne odpady problemowe.

Odpady warto segregować

Opłata miesięczna za odbiór odpadów w systemie zmieszanym z nieruchomości zamieszkałych to 16 zł na osobę, a w systemie selektywnym to 10 zł za osobę. Rocznie za system selektywny zapłacimy 120 zł, a system zmieszany – 192 zł od jednej osoby. Dla czteroosobowej rodziny to jest 288 zł oszczędności rocznie.
Segregowanie śmieci to nie tylko korzyści finansowe. Segregując wspieramy środowisko i pomagamy sobie nawzajem. Im więcej śmieci segregowanych, tym mniejsze opłaty dla gminy, a tym samym dla nas.

Nieosiągnięcie rygorystycznych poziomów recyklingu i odzysku odpadów takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło może doprowadzić w przyszłości do podnoszenia wyższych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Im więcej odpadów gromadzimy i oddajemy w formie niesegregowanej (zmieszanej), tym większe ponosimy koszty ich zagospodarowania.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Straż miejska ma prawo sprawdzać, czy posiadamy pojemniki na śmieci. Brak pojemnika skutkuje wezwaniem do złożenia wyjaśnień i może to skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego. Jeśli podczas kontroli zostanie również stwierdzone, że istnieje różnica między zdeklarowaną ilością osób, a faktycznie mieszkającymi pod danym adresem, skutkuje to również karą.

Zdarza się, że niektórzy nie posiadają pojemników i śmiecie w reklamówkach zanoszą do śmietników przy sklepach, na przykład. Takie zachowanie uderza w nas wszystkich. Pracownicy magistratu namawiają, by informować o tego typu praktykach.

Zabudowa wielorodzinna

Co z mieszkańcami zabudowy wielorodzinnej? Tam oświadczenia (ilość osób) może weryfikować zarządca i ma prawo zgłaszać nieprawidłowości. Przy kontenerach na odpady niesegregowane umieszczone są pojemniki: zielony na szkło kolorowe, biały na szkło bezbarwne, żółty tworzywa sztuczne, metal i tworzywa wielomateriałowe. Niestety tam też zdarzają się nieprawidłowości w składowaniu śmieci. Mieszkańcy często nie pamiętają, aby zgniatać butelki z tworzywa sztucznego, a kilka takich większych szybko wypełnia pojemnik. Wiadomo, że w każdej chwili można zadzwonić do Zarządcy i poprosić o wywóz odpadów, ale to dodatkowy koszt, jeśli pojemnik nie jest optymalnie wypełniony.

Do mieszkańców domów wielorodzinnych Gmina Miasta Sanoka również apeluje o przejście na system segregacji śmieci i przypomina, żeby odpadów budowlanych nie mieszać z odpadami zmieszanymi, bo nakłada to koszty na zarządcę nieruchomości. Firma odbierająca odpady ma obowiązek informować Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Sanoku o niewłaściwym sposobie gromadzenia odpadów, co skutkuje naliczeniem wyższej opłaty dla wszystkich mieszkańców.

Dawno temu nikt nie myślał o recyklingu, bo odbywał się on naturalnie. Surowce w swobodny i zgodny z naturą sposób krążyły w środowisku. Teraz każdy z nas musi poważnie podejść do sprawy śmieci i ich segregacji.

Opracowała Edyta Wilk

Wywóz śmieci, częstotliwość wywozu, wielkość pojemników reguluje UCHWAŁA NR XLVI/394/17 RADY MIASTA SANOKA z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka”, treść dostępna pod adresem: http://www.sanok.pl/wp-content/uploads/2016/08/UCHWA%C5%81A-NR-XLVI.394.17-RADY-MIASTA-SANOKA-Regulamin-utrzymania-czysto%C5%9Bci-i-porz%C4%85dku-na-terenie-Gminy-Miasta-Sanoka.pdf

1 KOMENTARZ

  1. Pani Edyto, gdy się mieszka w bloku, w małym mieszkaniu to nie ma miejsca na segregację. Gdzie układać butelki, papier i całą resztę?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj