Od 21 stycznia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku działa Telefon Zaufania dla Seniora.

Telefon Zaufania dla Seniora

Od 21 stycznia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku działa Telefon Zaufania dla Seniora.

Telefon obsługuje pracownik Ośrodka, którego zadaniem jest udzielenie porad oraz wskazanie rozwiązania sprawy, o ile mieści się ona w granicach kompetencji Ośrodka. Pracownik, jeśli sprawa tego wymaga przekazuje ją do właściwej komórki organizacyjnej/specjalisty, lub pomaga w kontakcie z inną Instytucją, w której gestii jest interweniowanie w konkretnej sprawie. Zadaniem pracownika MOPS jest również umówienie Seniora na spotkanie w MOPS w celu załatwienia sprawy z kierownikiem właściwej komórki organizacyjnej lub osobą przez niego wyznaczoną. Pracownik obsługujący „Telefon zaufania dla Seniora” może również pośredniczyć, o ile strona taką wolę wyrazi, w kontakcie z pracownikiem socjalnym, na którego terenie środowiskowym zamieszkuje Senior w celu umówienia spotkania w miejscu zamieszkania osoby dzwoniącej.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odebrano już kilka spraw, zgłaszanych przez sanockich seniorów, m.in. w sprawie nowych przepisów dotyczących karty dużej rodziny. Zgłaszane sprawy dotyczą również kwestii innych, niż tych wynikających bezpośrednio z zadań realizowanych przez MOPS i wówczas informacja o zgłoszeniu przekazywana jest do właściwych instytucji celem wyjaśnienia lub rozwiązania problemu.

Seniorzy mogą dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 na nr tel. 134608060

Telefon Zaufania dla Seniora został uruchomiony z inicjatywy burmistrza Tomasza Matuszewskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj