Resort edukacji opracował wzory uchwał w sprawie ustalenia sieci szkół

Resort edukacji opracował wzory uchwał w sprawie ustalenia sieci szkół

Resort edukacji przygotował wzory uchwał w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych.

Minister Anna Zalewska skierowała list do samorządowców w sprawie ustalenia nowych planów sieci szkół.

„Jednym z ważnych zadań stojących przed radami gmin i radami powiatów jest ustalenie nowych planów sieci szkół na okres od 1 września 2019 r.” – pisze szefowa MEN. „Aby państwa wesprzeć w realizacji tego zadania przygotowaliśmy przykładowe uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych” – informuje.

Uchwały te można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Resort zapowiada, że sukcesywnie będzie tam zamieszczać kolejne materiały pomocne samorządom w procesie przekształcenia dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w szkoły nowego ustroju szkolnego.

W komunikacie na stronie internetowej MEN szczegółowo przypomina przepisy w tej sprawie:

Zgodnie z art. 210 i art. 217 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), rady gmin i rady powiatów podjęły do końca marca 2017 r. uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
1 września 2019 r. postanowienia, w ww. uchwałach, dotyczące planu sieci szkół oraz ustalenia obwodów szkół podstawowych przestaną obowiązywać (nie dotyczy to tej części uchwał podejmowanych na podstawie art. 210 i art. 217 ww. ustawy, które stanowią akty założycielskie szkół). Oznacza to konieczność ustalenia sieci szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 1 września 2019 r. Obowiązek ten, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245), dotyczy również tych przypadków, gdy z jakiegoś powodu, rada gminy nie podjęła uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Również rady powiatów, które nie podjęły w 2017 r. uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, powinny uchwalić nowy plan sieci szkół. Jest to ważne, biorąc pod uwagę, że od 1 września 2019 r. w polskim systemie oświaty nie będą funkcjonować już szkoły ponadgimnazjalne (dotychczasowe licea ogólnokształcące i dotychczasowe technika przekształcą się z mocy prawa odpowiednio w czteroletnie licea ogólnokształcące i pięcioletnie technika). Przekształceniu w powyższym terminie ulegną również niektóre zespoły szkół (zespoły złożone jedynie z liceum ogólnokształcącego i gimnazjum lub z technikum i gimnazjum z dniem 1 września 2019 r. staną się odpowiednio czteroletnimi liceami ogólnokształcącymi i pięcioletnimi technikami).

Od 1 stycznia 2019 r., do ustalenia planu sieci szkół oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, zastosowanie mają przepisy art. 39 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ww. ustawą z 22 listopada 2018 r.

List oraz wzory uchwał – TUTAJ.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj