Krasiczyn. Dwudniowa Konferencja „Europa Karpat” - podsumowanie

Krasiczyn. Dwudniowa Konferencja „Europa Karpat” – podsumowanie

Kilkudziesięciu gości z zagranicy, eksperci, samorządowy, a także ministrowie polskiego rządu – 22. Konferencja „Europa Karpat”, która w sobotę i niedzielę odbywała się w Krasiczynie na Podkarpaciu, była jednym z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń politycznych w tej części kontynentu w 2019 r.

Cykl spotkań, którego inicjatorem i gospodarzem jest marszałek Sejmu Marek Kuchciński, tym razem był poświęcony przede wszystkim kwestiom infrastruktury i inwestycji. – Pomimo, że od zmian w 1989 r. minęło już prawie 30 lat, nadal jest bardzo wiele do zrobienia w zakresie połączeń drogowych, czy kolejowych. Niewystarczająca jest też choćby liczba przejść granicznych między państwami karpackimi – powiedział w swoim wystąpieniu na Konferencji Marszałek Sejmu. Marek Kuchciński przekazał też zgromadzonym gościom z m.in. Węgier, Słowacji, Ukrainy oraz Rumunii, że cały czas szeroko rozumiana infrastruktura Północ – Południe jest nawet „dziesięć razy słabiej rozwinięta niż podobna na zachód od Odry”. – Powszechnie mówi się „jadę w Alpy”, a nie do Niemiec, Austrii czy Szwajcarii. Chciałbym, abyśmy zwiększając współpracę i integrację pomiędzy państwami naszego regionu mogli w przyszłości w podobny sposób mówić o Karpatach – zaapelował do uczestników marszałek Kuchciński.

Jednym z omawianych zagadnień było Kolegium Karpackie, czyli forum współpracy szkół wyższych. – W jego ramach możliwa byłaby nie tylko współpraca naukowa, ale również wymiana i kształcenie młodzieży. To jest element sieci – całego systemu uzupełniającego współpracę polityczną i gospodarczą, a jednocześnie miejsce kształtowania młodych liderów – przekonywał Marek Kuchciński. Marszałek Sejmu odniósł się również do dyskusji o przyszłej siedmioletniej perspektywie budżetowej UE i zaznaczył, że należy problematykę „Europy Karpat” wprowadzić do agendy Unii Europejskiej. – Postaram się, żeby w najbliższym czasie, przy wsparciu premierów i parlamentów państw karpackich, przygotować szybko wystawę o „Europie Karpat” i zorganizować kilka konferencji w Brukseli – zadeklarował marszałek Kuchciński.

Gośćmi drugiego dnia konferencji byli m.in. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Naimski, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, a także goście z zagranicy m.in. Richárd Hörcsik, przewodniczący Komisji ds. UE Zgromadzenia Narodowego Węgier.

– Chcemy, aby Karpaty były objęte strategią makroregionalną. To najbardziej zaawansowany elementem polityki regionalnej Unii Europejskiej – ocenił minister Kwieciński, który jednocześnie zaznaczył, że chodzi o działania oparte o platformę UE, na wzór podobnych już istniejących. Przypomniał, że Polska idee Strategii Karpackiej promuje od 2011 r. – Potrzebujemy współpracy w poprzek Karpat. Chodzi o to, aby Karpaty łączyły nas, jak to było parę wieków temu. W tym celu podejmujemy formalne, wspólne działania na poziomie UE. Jesteśmy do tego przygotowani – podkreślił Jerzy Kwieciński.

Podczas dyskusji panelowej o historii i turystyce podkreślano, że Karpaty są miejscem, gdzie ludność w sposób szczególny ceni przywiązanie do tradycji przodków, co znajduje odzwierciedlenie w kulturze regionu i powinno być fundamentem wspólnych inicjatyw turystycznych. – Ważne jest, aby turystykę w obszarze Karpat oprzeć na historii, na dziedzictwie kulturowym, na tym bogactwie, które w Karpatach już jest i to się już obecnie dzieje. Nie możemy zapominać o ważnej i istotnej dla rozwoju tego obszaru infrastrukturze komunikacyjnej – powiedział Władysław Ortyl.

Ostatni panel dyskusyjny zatytułowany „Infrastruktura Europy Środkowej” został poświęcony energetyce i komunikacji. W dyskusji podkreślano, że inwestycje drogowe mają znaczenie kluczowe dla rozwoju regionalnego i zacieśniania współpracy między państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Jako przykład wskazywano na szlak Via Carpatia, który ma połączyć północ Europy z południem, Tallin z Salonikami, jednocześnie włączając regiony słabiej rozwinięte w główny strumień wymiany międzynarodowej. Minister Adamczyk mówiąc o Via Carpatia wskazał, że jest to droga na którą czeka Białoruś, Ukraina i państwa bałkańskie. – Możemy wyraźnie stwierdzić: Europa jest przekonana, że Via Carpatia jest drogą potrzebną państwom Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie tym opartym o wschodnią granicę Unii Europejskiej. To droga, która będzie generatorem rozwoju – zaznaczył Minister Infrastruktury. – Ta inicjatywa 12 krajów regionu zaczyna być już w tej chwili postrzegana jako możliwość porozumiewania się, ustalania stanowisk, taktyki politycznej na forum unijnym. Karpaty są jądrem tej współpracy, bez nich jest to niemożliwe – powiedział z kolei Piotr Naimski.

Weekendowa Konferencja była już 22. spotkaniem z cyklu „Europa Karpat”. Wydarzenie jest organizowane od 12 lat. Wcześniej Konferencje odbywały się m.in. w Krynicy-Zdroju, Przemyślu, ale także na Węgrzech i na Ukrainie.

Fotogaleria:

Instagram: https://www.instagram.com/sejmrp/

Retransmisja Konferencji w serwisie YouTube:

Dzień pierwszy: https://www.youtube.com/watch?v=dswALBZEx-o

Dzień drugi cz. 1: https://www.youtube.com/watch?v=fz_sODYcOWw

Dzień drugi cz. 2: https://www.youtube.com/watch?v=96K6V6f30g8

Podsumowanie pierwszego dnia Konferencji: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=8FCF0930FBF136E0C12583A40039DBB6

Podsumowanie drugiego dnia Konferencji:: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=5972951CBC4472A7C12583A5004F4B25

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj