Bezpłatne szkolenie: Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole?

Bezpłatne szkolenie: Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole?

BWA Galeria Sanocka zaprasza nauczycieli, animatorów kultury i bibliotekarzy na szkolenie – Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? (w pracy z dziećmi i młodzieżą)

Program szkolenia:
1. Prezentacja portalu Teatroteka Szkolna (30 minut)
2. Warsztaty narzędziowe: Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole oraz w innych placówkach edukacyjnych (2 h 30 min)

„Warsztaty: Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? Ich celem jest poznanie metod pedagogiczno-teatralnych w ramach doświadczenia warsztatowego, a tym samym narzędzi umieszczonych na portalu „Teatroteka Szkolna”. Jak również przyjrzenie się w jaki sposób pedagogika teatru może być przydatna w działaniu szkolnym – na lekcji lub na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli, animatorów, czy instruktorów teatralnych”.
Prosimy o przygotowanie wygodnego obuwia i nie krępującego ubrania.

Szkolenie odbędzie się 13.04 (sobota) w godzinach 10.00-14.00 w BWA Galerii Sanockiej (Rynek 14)
Spotkanie poprowadzą pracownicy Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie. Więcej informacji: www.teatrotekaszkolna.pl
Uwaga!
Zgłoszenia (Tel. 13 46 360 30, mail: galeriasanocka@gmail.com) przyjmujemy do 22.03.2019. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.
Szkolenie jest bezpłatne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ