Ogólnopolskie Konferencje poświęcone wypadkom przy pracy i bhp

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskich Konferencjach poświęconych wypadkom przy pracy i bhp – 26 kwietnia i 16 maja w Rzeszowie (WSSE – ul. Wierzbowa 16).

Konferencja stanowi forum przekazu wiedzy od praktyków z doświadczeniem osób na co dzień zajmujących się problematyką wypadków przy pracy, obowiązkami pracodawców w tym zakresie oraz działaniem służb kontrolnych.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną m.in. następujące zagadnienia:

– wypadki przy pracy w praktyce i orzecznictwie
– wypadki powstałe w szczególnych okolicznościach
– ocena ryzyka zawodowego, szkolenia BHP i badania profilaktyczne
– bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ewakuacja i pierwsza pomoc w świetle znowelizowanych przepisów

– osoby z niepełnosprawnością wzroku w świecie cyfrowym

– obowiązki pracodawców w zakresie organizacji przewozu pracowników
– bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu transportu poziomego
– obowiązki dyrektorów placówek oświatowych w związku z organizacją przewozu dzieci i młodzieży
– jakość powietrza w placówkach nauczania i wychowania

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są m.in.: Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie, Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego.

Szczegóły konferencji dostępne są na stronie www.zus.pl, zakładka „Wydarzenia i szkolenia”, filtr „Rzeszów”.

Uczestnictwo bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona – rezerwacja:
e-mail: szkolenia.rzeszow@zus.pl; tel. 17 867 52 18

Wydarzenie jest organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przy współpracy Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP.

mn