Zamknięcie ul. Traugutta

Znamy chętnych do remontu ul. Krakowskiej i ul. Rymanowskiej w Sanoku

Znamy chętnych do remontu ul. Krakowskiej i ul. Rymanowskiej w Sanoku (DK28).
Otwarte zostały oferty w przetargu na remont ul. Krakowskiej i ul. Rymanowskiej w Sanoku w ciągu drogi krajowej nr 28 (dł. 2,83 km). O realizację zadania ubiega się 5 Wykonawców. Najniższą cenę 17 459 083,17 zł zaproponowała firma Strabag Sp. z o.o., najwyższą – 22 676 942,36 zł, Eurovia Polska S.A. Wszyscy zaproponowali skrócenie terminu realizacji o 4 tygodnie.

Informacja z otwarcia ofert TUTAJ

Teraz rozpocznie się ocena złożonych dokumentów. Kryteriami wyboru ofert będą cena oraz kryteria pozacenowe, w tym m.in. termin realizacji kontraktu. GDDKiA proponowała termin realizacji zamówienia: min. 12 listopada 2019 r., max. 10 grudnia 2019 r. Wszyscy, którzy złożyli oferty zaproponowali skrócenie terminu realizacji o 4 tygodnie.

Zamówienie obejmuje w szczególności realizację robót polegających m.in. na:

– odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych,

– robotach rozbiórkowych,

– robotach ziemnych (wykopy, nasypy)

– remoncie kanalizacji drogowej;

– odwodnieniu korpusu drogowego,

– wykonaniu frezowania nawierzchni,

– wykonaniu podbudów,

– wykonaniu nawierzchni,

– pracach wykończeniowych,

– wykonaniu oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

– wykonaniu elementów ulic.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj