Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na konferencją poświęconą bezpieczeństwu w pracy

„Wykluczeni cyfrowo? Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku w świecie cyfrowym” to tylko jeden z tematów poruszanych podczas ogólnopolskiej konferencji – już 16 maja w Rzeszowie.

Po raz kolejny Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na konferencją poświęconą bezpieczeństwu w pracy.

Konferencja stanowi forum przekazu wiedzy od praktyków z doświadczeniem osób na co dzień zajmujących się problematyką wypadków przy pracy, obowiązkami pracodawców w tym zakresie oraz działaniem służb kontrolnych.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną m.in. następujące zagadnienia:

– wypadki przy pracy w praktyce i orzecznictwie
– wypadki powstałe w szczególnych okolicznościach
– ocena ryzyka zawodowego, szkolenia BHP i badania profilaktyczne

– bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ewakuacja i pierwsza pomoc w świetle znowelizowanych przepisów

– osoby z niepełnosprawnością wzroku w świecie cyfrowym

– obowiązki pracodawców w zakresie organizacji przewozu pracowników
– bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu transportu poziomego
– obowiązki dyrektorów placówek oświatowych w związku z organizacją przewozu dzieci i młodzieży
– jakość powietrza w placówkach nauczania i wychowania

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są m.in.: Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie, Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego.

Szczegóły konferencji dostępne są na stronie www.zus.pl, zakładka „Wydarzenia i szkolenia”, filtr „Rzeszów”.

Uczestnictwo bezpłatne. 
Liczba miejsc ograniczona – rezerwacja: e-mail: szkolenia.rzeszow@zus.pl; tel. 17 867 52 18

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

Wydarzenie jest organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przy współpracy Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP.