Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

 

RADA POWIATU SANOCKIEGO RADA POWIATU SANOCKIEGO zawiadamia, że w dniu że w dniu 30 maja 2019 r. o godz.16.30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka  VIII Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z prac zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku za 2018r.

8. Sprawozdanie z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Sanockim za 2018 rok.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Sanoku wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Sanoku wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Walentego Lipińskiego i Mateusza Beksińskiego w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Sanoku wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Walentego Lipińskiego i Mateusza Beksińskiego w Sanoku.

13.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 5 w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku w pięcioletnie Technikum Nr 5 w Sanoku wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 5 im Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku w czteroletnie II Liceum

Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej -Curie w Sanoku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Sanoku wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sanoku wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sanoku wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2019 (zwrot dochodów).

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 27.000 zł ).

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 36.000 zł).

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 264.000 zł).

23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 77.976 zł ).

24.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 1.950.693 zł).

25.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 230.000 zł).

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 305.000 zł).

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 80.000 zł ).

28.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 140.070 zł).

29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 18.704 zł)

30. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2019-2039.

31.Interpelacje i zapytania radnych.

32. Wnioski i oświadczenia.

33. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj