Burmistrz Tomasz Matuszewski składa sprawozdanie z pracy między sesjami

Burmistrz Tomasz Matuszewski składa sprawozdanie z pracy między sesjami

Na początku każdej sesji burmistrz Tomasz Matuszewski składa sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami. W sprawozdaniu znajdują się ważne dla mieszkańców informacje – o planowanych inwestycjach, podpisanych umowach, spotkaniach, o funkcjonowaniu miejskich obiektów, oddanych niedawno do użytku. Lektura jest obszerna, ale warto pochylić się nad nią, chcąc zapoznać się i wyrobić sobie opinię na temat działalności organu władzy wykonawczej w mieście.

Sprawozdanie burmistrza Tomasza Matuszewskiego, wygłoszone na sesji 28 maja (obejmuje okres od 24 kwietnia do 27 maja):

Uczestnictwo w konferencjach i sympozjach oraz spotkaniach

9 maja w Rzeszowie odbyło się Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia, podczas którego omawiany był raport o stanie jednostek samorządu terytorialnego oraz absolutorium. W trakcie zebrania odbyły się wybory do Zarządu Forum, gdzie zostałem wybrany na funkcję Wiceprezesa Zarządu;
Spotkałem się z Burmistrzem naszego partnerskiego miasta Humenne Milošem Meričko. Rozmawialiśmy na temat projektów Interreg Polska – Słowacja, a także ustaliliśmy plan przyszłej współpracy. Uzgodniliśmy koncepcję złożenia wspólnego projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej;
Wraz z Tomaszem Porębą i Piotrem Babinetzem wizytowałem obiekty inwestycyjne
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku. Rozmawialiśmy o współpracy
i dalszym rozwoju Sanoka;
21 maja odbyło się kolejne spotkanie z prezesami Spółdzielni Mieszkaniowych, na którym omawiane były bieżące tematy, głównie dotyczące gospodarki odpadami pod kątem prowadzenia segregacji przez mieszkańców zasobów wielomieszkaniowych;
Z Januszem Baryckim Prezesem Fundacji Beksiński rozmawiałem o współpracy Miasta z Fundacją oraz o realizowaniu wspólnych działań, wykorzystując m.in. Klub „Górnik”;
Z Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Elżbietą Pępiak i Dyrektor Sądu Rejonowego w Sanoku Iwoną Sobotą rozmawialiśmy na temat wygospodarowania na obszarze byłego aresztu śledczego dodatkowego miejsca na archiwum sądu oraz kilku miejsc parkingowych;
Odbyłem wizytę roboczą w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
w Elektrociepłowni Kiczury, gdzie został przedstawiony zakres prac, które należy wykonać w najbliższym czasie, aby utrzymać odpowiedni poziom jej funkcjonowania;
Podczas spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami analizowaliśmy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
W trakcie rozmów z Posłem Bogdanem Rzońcą, Posłem Piotrem Babinetzem oraz Posłem Joanną Frydrych omawialiśmy dalszą współpracę i poparcie na szczeblu parlamentarnym planowanych działań na terenie miasta Sanoka;
Z Dyrektorem Rejonu Energetycznego w Sanoku Janem Gagatko oraz Kierownikiem Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Lesku Piotrem Janusem rozmawiałem o przebudowie elektryki na łączniku Łany.

Wydarzenia w okresie sprawozdawczym:

W ramach zadania „Przebudowa budynku Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. Kochanowskiego 2”, które obejmowało utworzenie pomieszczeń kuchennych,
26 kwietnia miało miejsce otwarcie kolejnego etapu przebudowy tej placówki;
17 maja odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego „Wierchy”. Uroczystości rozpoczęły dwie sportowe imprezy. Odbyły się zawody w podnoszeniu ciężarów „O Puchar Burmistrza Miasta Sanoka”,
a także mityng lekkoatletyczny, w którym zaprezentowali się uczniowie sanockich szkół podstawowych, po czym odbyła się ceremonia medalowa. Następnie miało miejsce uroczyste otwarcie stadionu. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania ceremonii otwarcia. Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim osobom, które wsparły swoją pracą działania związane z modernizacją i remontem stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego „Wierchy”;
17 maja wręczono 18 nagród sportowych na ogólną kwotę 15.000,00 zł. Nagrody zostały przyznane za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników, trenerów i działaczy;
W dniach 26-28.04.2019 r. w sanockiej Arenie odbyły się Mistrzostwa Polski
w Kickboxingu K1-Rules. Na imprezie gościło 264 zawodników z 70 klubów oraz rzeszę kibiców z całej Polski;
1 maja obchodziliśmy 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na Sanockim Rynku można było porozmawiać m.in. o tym, jakie środki unijne były wsparciem dla inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka;
3 maja, podobnie jak w innych miastach Polski, obchodziliśmy 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się w kościele farnym następna część uroczystości miała miejsce pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki;
W Szkole Podstawowej nr 4, podczas akademii upamiętniającej Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej miałem okazję przekazać na ręce Pani Dyrektor Beaty Wójtowicz Uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podjętą z okazji 100 rocznicy urodzin ks. Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego – kapelana „Rodzin Katyńskich” i Patrona szkoły;
W dniach 10-12.05.2019 r. Sanok gościł u siebie 45. Bieszczadzki Wyścig Górski. Pierwszego dnia na sanockim Rynku miały miejsce badania techniczne pojazdów;
W Arenie Sanok odbyła się IV Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, podczas której niepełnosprawni z całego Podkarpacia rywalizowali w rozmaitych konkurencjach;
23 maja miało miejsce uroczyste otwarcie dworca. Mieszkańcy Sanoka, turyści, goście mogą już korzystać z nowego dworca multimodalnego. Inwestycja kosztowała
32 717 224,84 zł przy blisko 20 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) 2014-2020. Projekt obejmował również zakup 11 niskoemisyjnych autobusów.
O otwarciu dworca multimodalnego w dniu 23.05.2019 r. zostali poinformowani Przewoźnicy, którzy pisemnie w 2018 roku potwierdzili chęć korzystania z niego. Jest to 13 firm przewozowych.
Jeszcze tego samego dnia (po otwarciu), tuż po północy rozpoczęła przewozy firma NEOBUS (m.in. do Warszawy, Łodzi, Wrocławia czy Krakowa). Przewozy przez tę firmę z nowego dworca są prowadzone na bieżąco.
Kolejno przewozy rozpoczęły świadczyć następujące firmy: MARCEL, PKS JAROSŁAW, PKS PRZEMYŚL, BAK BUS, GALICJA i SINDBAD.
Firma GUSTEK – TRANS deklaruje rozpoczęcie przewozów od 1.06.2019 r., natomiast pozostałe z tych 13 firm deklarują, że rozpoczną przewozy zaraz po uzyskaniu pozwolenia z Urzędu Marszałkowskiego.
Wszyscy Przewoźnicy, świadczący usługi w zakresie przewozu osób na terenie Miasta Sanoka zostali poinformowani, że w dniu 23.05.2019 r. został oddany do użytku dworzec w Sanoku przy ul. Lipińskiego. W związku z tym Przewoźnicy powinni wystąpić do Burmistrza Miasta Sanoka o uzyskanie pozwolenia na zatrzymywanie się na w/w dworcu.
Rozkłady jazdy firm wykonujących przewozy są zamieszczone na tymczasowych tablicach, przy każdym stanowisku odjazdowym na dworcu.

Sprawy bieżące realizowane w okresie między sesjami:

6 maja odbyłem dyżur, podczas którego spotkałem się z ponad dwudziestoma mieszkańcami;
29 kwietnia odbył się odbiór techniczny pierwszych trzech autobusów dla Miasta Sanoka z silnikiem diesel. Komfortowe, świetnie wyposażone autobusy już wyjechały na ulice miasta. Nowe, niskopodłogowe pojazdy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażone m. in. w kamery i biletomaty z możliwością zapłaty kartą płatniczą. Kolejne 8 autobusów z instalacją CNG, dostarczono do 23.05.2019 r.;
10 maja została podpisana umowa na remont ul. Krakowskiej i ul. Rymanowskiej.
W Urzędzie Miasta Sanoka podpisano dokument, dzięki któremu inwestycja warta blisko 17,5 mln zł będzie realizowana. Według umowy, wykonawca – firma Strabag zobowiązuje się zakończyć prace remontowe do 12 listopada br. W spotkaniu uczestniczyli również Poseł Bogdan Rzońca, Poseł Piotr Uruski, Wojewoda Podkarpacki Lucyna Podchalicz, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Bogdan Tarnawski, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Mariusz Błyskal oraz przedstawiciel firmy Strabag Sp. z o.o.;
W Urzędzie Miasta odbywał się nabór wniosków o nagrody lub wyróżnienia sportowe Miasta Sanoka dla sportowców, którzy odnosili sukcesy w 2018 r. w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i działaczy sportowych;
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszym mieście, w dniach 13-14 maja, trwały zajęcia pod nazwą „Nie zmarnuj swojego życia” realizowanego przez grupę RYMcerze z Warszawy;
W Sali Herbowej Urzędu Miasta zorganizowałem konferencję prasową, podczas której poruszany był temat przyszłości sanockiego hokeja. W konferencji uczestniczyło trzech sanockich przedsiębiorców – Józef Leśniak Prezes Spółki Automet Group, wieloletni sponsor sanockiego hokeja Ryszard Ziarko prezes firmy Ciarko, oraz Maciej Łyko prezes Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Buksan-Łyko – którzy zdecydowali się sponsorować drużynę seniorów w hokeju na lodzie;
Złożony wniosek na „Przebudowę dróg gminnych ul. Piastowska i ul. Pomorska” został zakwalifikowany do dofinansowania zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019. W związku z czym, 20 maja w Rzeszowie podpisałem umowę na dofinansowanie zadania, jakim jest zaplanowana na ten rok przebudowa ul. Piastowskiej
i ul. Pomorskiej. Wartość projektu wynosi 4 711 533,46 zł, wysokość dofinansowania wynosi 60% w kwocie 2 826 932,00 zł, natomiast wkład własny to 1 884 621,46 zł.
W spotkaniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz parlamentarzyści i samorządowcy;
Początkiem maja wystosowałem pismo do Starosty Sanockiego z pytaniem czy nadal jest aktualna sprawa darowizny nieruchomości gminnej na rzecz powiatu sanockiego dotyczącej budowy obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Po otrzymaniu odpowiedzi zwrotnej, poinformuje Państwa o dalszym ciągu sprawy;
W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego prowadzone były prace administracyjne i techniczno-lokalowe;
Rozstrzygnięto konkurs i podpisano umowę na realizację zadania publicznego
pn. Wspieranie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów biorących udział w zajęciach organizowanych przez uprawnione podmioty pożytku publicznego – kwota 3 000,00 zł;
W dniu 6 maja rozstrzygnięto negatywnie przetarg na dzierżawę dworca autobusowego (dzierżawa na cele prowadzenia dworca, tj. do podejmowania działań zarządczo-administracyjnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania dworca multimodalnego). Oferta złożona przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – nie spełniała wymogów przetargu, ponieważ zaoferowana kwota czynszu dzierżawnego nie była wyższa od kwoty wywoławczej.
Ogłoszono drugi przetarg na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 10:00. Warunkiem uczestnictwa
w przetargu jest złożenie do dnia 6 czerwca 2019 r., do godz. 15:30, pisemnej oferty
z załącznikami;
W ramach utrzymywania tzw. trwałości projektu, Gmina Miasta Sanoka na bieżąco zapewnia opiekę serwisową dla wszystkich komputerów zakupionych w ramach projektu. Działania związane z utrzymaniem rezultatów przedsięwzięcia koncentrują się głównie na dostarczaniu Internetu do 300 gospodarstw domowych z terenu miasta, a także rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem projektu;
Złożono projekt w ramach Modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu”;
Przygotowano materiały do przetargu na:. Utworzenie kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kochanowskiego;
Przygotowano materiały do wniosku o warunki zabudowy dla sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2;
W ramach projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki San w Sanoku” aneksowano umowę o dofinansowanie. Gmina Miasta Sanoka czeka obecnie na przekazanie aneksu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podpisano umowy z wykonawcami inwestycji tj. SORTED Sp. z o.o. i Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wartość inwestycji to 1 371 660,34 zł – brutto.
Ogłoszono przetarg na Zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ul. Podgórze
i Schodami Franciszkańskimi, koszt inwestycji według kosztorysu to: 5 617 500,00zł – brutto. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych;
Przygotowano zapytanie ofertowe i wyłoniono wykonawcę dla zadania: Wykonanie dokumentacji w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na południowym zboczu Góry Parkowej przy ul. T. Kościuszki na działce nr 28/6 w Sanoku”;
Przygotowano zapytanie ofertowe i wyłoniono wykonawcę dla zadania: Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na północnym zboczu Góry Parkowej powyżej Źródełka Chopina na działce nr 28/6 w Sanoku”;
Przygotowano zapytanie ofertowe i wyłoniono wykonawcę dla zadania: Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na skarpie miejskiej poniżej Placu Św. Jana przy Schodach Zamkowych
w Sanoku”;
Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na rozbudowę, nadbudowę
i przebudowę Budynku Usługowego przy ul. Piastowskiej, polegające na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku usługowego, w którym mieści się Filia Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 1. Do budynku zostanie dobudowane nowe skrzydło, które zostanie adaptowane na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej. W nowej części budynku znajdą się pomieszczenia przeznaczone dla czytelni, sali multimedialnej, sanitariaty. Zostanie dobudowana również winda i klatka schodowa, umożliwiająca komunikację w nowej i starej części budynku. W starej części budynku w parterze nadal będzie funkcjonować przedszkole natomiast 1 piętro zostanie przeznaczone na klub seniora i pomieszczenia rady dzielnicy.
Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała wniosek o dofinansowanie zadania z programu przeznaczonego na utworzenia placówek kultury i bibliotek z Ministerstwa Kultury

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj