Miejskie drogi do remontu

Miejskie drogi do remontu

– Mamy ograniczony budżet. Priorytetem przy ustalaniu kolejności remontów są przede wszystkim: bezpieczeństwo oraz częstotliwość użytkowania danej drogi. Dlatego też hierarchia prac remontowych ustalana jest w zależności od stanu technicznego dróg, konieczności ich budowy lub naprawy czy też istniejących już projektów – mówi burmistrz Tomasz Matuszewski.

W pierwszej kolejności remontowane są drogi, których stan nawierzchni stwarza zagrożenie dla użytkowników. W ramach środków przewidzianych w budżecie na remonty bieżące dróg, wyremontowano ulice w dzielnicach:
– Wójtostwo: Langiewicza, Sadowa, Krasińskiego, Poprzeczna, Gorazdowskiego Heweliusza, Kiczury, Cegielniana, Kamienna, Biała Góra, Rybickiego;
– Posada: Zagumna, Wierzbowa, Akacjowa, Wolna
– Zatorze: Głowackiego, Kenara, Górna, Stawiska, Zielna, Śniegowa
– Dąbrówka: Stankiewicza, 1000-lecia
Równocześnie odnowione zostało oznakowanie poziome dróg i oznakowania miejsc parkingowych. W najbliższym czasie wyremontowana zostanie ul. Iwaszkiewicza, Okołowiczówka oraz inne ulice na Dąbrówce.

– W ramach zadań inwestycyjnych priorytetem jest budowa łącznika drogowego pomiędzy obwodnicą Sanoka a ul. Łany wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa ul. Porcelanowej – informuje burmistrz Matuszewski.

Wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 8 042 899,14 zł, dofinansowanie to 50 proc. – 4 021 449,00 zł, środki własne – 4 021 450,14 zł.

W ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 realizowana będzie przebudowa dróg gminnych ul. Piastowska, ul. Pomorska, ul. 1000-lecia. Projekt obejmuje przebudowę dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego. Długość przebudowywanego odcinka to 1862 m. Wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego – 6 656 876,31 zł. Zawarto już umowę o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, wysokość dofinansowania wynosi 50 proc. – 3 328 436,00 zł, środki własne to 3 328 440,31 zł. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj