Wanda Kot – Radni Miasta Sanoka VIII kadencji


 

Prezentujemy sylwetkę Wandy Kot z Prawa i Sprawiedliwości, która jest Przewodniczącą Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Dlaczego postanowiła pani ponownie ubiegać się o mandat radnego miejskiego?

O mandat radnej naszego miasta postanowiłam ubiegać się ponownie, ponieważ od wielu lat zajmuje się pracą społeczną na rzecz mieszkańców Sanoka i nie ukrywam, że daje mi ona wiele satysfakcji. Dodam nieskromnie, że moja praca jest przez mieszkańców zauważana i doceniana. Dlatego tym bardziej ucieszył mnie fakt, że mieszkańcy aż trzech dzielnic: Śródmieścia, Dąbrówki i Zatorza obdarzyli mnie w 2018 roku swoim zaufaniem. Korzystając z okazji dziękuję im za to. Łatwo nie było, o czym świadczy fakt, iż nie wszyscy radni z poprzedniej kadencji otrzymali mandat zaufania mieszkańców, pomimo ogromu ich pracy. Postaram się nie zawieść pokładanego we mnie zaufania, należę bowiem do radnych merytorycznych i wyznaje zasadę, że „po czynach moich mnie poznacie”, nie mam „parcia na szkło”.

Co chciałaby pani zrobić dla swoich wyborców, szczególnie ze swojej dzielnicy?

Chciałam zaznaczyć, że jestem Radną Miasta Sanoka. Interesują mnie wszyscy mieszkańcy Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka i praca na rzecz lokalnej społeczności. Dobro wspólne i praca ponad podziałami jest dla mnie najważniejsza. Skoro pyta pani o dzielnicę Śródmieście, to nie ukrywam, że bardzo zależy mi na: budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonaniu nakładki asfaltowej i oświetlenia przy ul. Jasnej (wniosek nr 1 w rejestrze wniosków inwestycyjnych z 21 grudnia 2017 r.). To samo tyczy się ul. Południowej oraz ul. Słowackiego, dodatkowo powinien zostać wykonany dojazd do posesji oraz oświetlenie w bocznych uliczkach. Budowa drogi miejskiej i oświetlenie na działce nr 1566 przy ul. Orzechowej. Powinna zostać wybudowana droga, chodnik oraz parking na ul. Szkolnej poprzez zlikwidowanie pasa zieleni od strony kościoła narodowego. Wykonać należałoby kanalizację deszczową na ul. Winnej oraz na ul. Cichej. Ponadto na tej drugiej ulicy liczymy na wykonanie nakładki asfaltowej itd. Jakie ma pani priorytetowe pomysły na obecną kadencję? Oprócz realizacji zadań wyżej już wymienionych priorytetem jest dla mnie bezpieczeństwo uczniów (dzieci i młodzieży), poprawa warunków ich nauczania i rozwoju poprzez wybudowanie sali gimnastycznej oraz kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 2 (w ubiegłej kadencji z mojej inicjatywy wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Rymanowskiej). Priorytetem jest dla mnie tak że likwidacja barier architektonicznych, komunikacyjnych i innych dla osób niepełnosprawnych oraz udzielenie pomocy finansowej dla sanockiego szpitala, bowiem potrzeby są ogromne i zawsze wiążą się z poprawą jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych. Dobrze byłoby gdyby wróciły w szpitalu dyżury pediatryczne, które cieszyły się dużym uznaniem wśród rodziców. Wyniki badań laboratoryjnych powinny być dostępne online dla lekarza udzielającego świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) do podglądu podczas wizyty pacjenta w poradni oraz dla pacjenta do wydruku (w razie takiej potrzeby). Jest pani przewodniczącą Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Co chciałaby pani zrobić w tych ważnych dla wszystkich mieszkańców kwestiach?

Z racji pełnionej funkcji zarówno w poprzedniej, jak i obecnej kadencji Rady Miasta Sanoka priorytetem dla mnie jest bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców miasta i powiatu sanockiego. Ważne są dla mieszkańców miasta trzy miejskie przychodnie zdrowia Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zlokalizowane przy ulicach: Jana Pawła II, Jana III Sobieskiego oraz Błonie. W poprzedniej kadencji udało się naprawić schody i podjazd do Przychodni Zdrowia na Błoniach. Natomiast w bieżącym roku odbędzie się gruntowny remont tej przychodni. Również ważny jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, tj. Szpital Specjalistyczny w Sanoku przy ul. 800-lecia 26 wraz z Przychodnią Specjalistyczną przy ul. Lipińskiego 10, pomimo iż organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe. Priorytetem dla każdego mieszkańca Sanoka jest jego zdrowie oraz jego rodziny, choć często o tym zapominamy w hierarchii naszych wartości, dbając bardziej o dom, mieszkanie, samochód czy zwierzęta. Pojedynczego mieszkańca nie interesuje fakt, kto jest organem założycielskim szpitala, lecz szybki i dobry dojazd do sanockiego szpitala oraz możliwość otrzymania profesjonalnej pomocy medycznej z jak najszerszego zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, tu na miejscu w Sanoku.

Coś o sobie, pasje, zainteresowania.

W dzieciństwie uprawiałam wyczynowo sport, tj. jazdę szybką na lodzie (jeździłam na panczenach). Trenowałam w Klubie „ZRYW” (trenerem był Lesław Ciuk) – moim osiągnięciem była klasa srebrna. Jako osoba dorosła interesuję się medycyną i uważam, że moją pasją oraz powołaniem (odkąd sięgam pamięcią) jest pomoc drugiemu człowiekowi w potrzebie. Imię Wanda zobowiązuje. Realizuję tę pasję naturalnie jako osoba wierząca i praktykująca poprzez niesienie pomocy bezpośredniej lub pośrednio, pełniąc ważne funkcje w moim dotychczasowym życiu np. w harcerstwie jako drużynowa, będąc matką trzech synów jako Przewodnicząca Forum Rodziców dwóch szkół, a także poprzez zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Kościuszki 34 oraz zarządzaniem od 2009 roku własną firmą, tj. prywatną Przychodnią Specjalistyczną NZOZ WANDO-MED, zlokalizowaną obecnie przy ul. Pogodnej w Sanoku. Od wielu lat współpracuję z Fundacją Zdrowia na rzecz Szpitala w Sanoku. Przez wiele lat sprzedawałam cegiełki na potrzeby szpitala, za które zakupiłam dla Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lipińskiego 36 szafy kartoteczne, aparat EKG, walizkę szkieł optycznych dla gabinetu okulistycznego oraz kilka szaf kartotecznych do Rejestracji Poradni Specjalistycznych przy ul. 800-lecia 26. W sanockim szpitalu pracuję jako pielęgniarka od 1987 roku, natomiast od 2018 roku pełnię funkcję Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w S noku (dbam zarówno o personel, jak i warunki pracy panujące w oddziale). Każdy może to potwierdzić, bowiem owoce mojej pracy są widoczne gołym okiem. Jako Radna Miasta Sanoka i Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w VII kadencji 2014-2018 przyczyniłam się do przekazania szpitalowi sanockiemu dotacji finansowej na ok. 300 tysięcy z przeznaczeniem na: zakup bronchoskopu z oprzyrządowaniem dla Oddziału Pulmonologicznego, zakup diatermii dla Bloku Operacyjnego, dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Oddziału Kardiologicznego, zakup używanej, specjalistycznej karetki dla Pogotowia oraz remont i modernizację pomieszczeń sanockiego szpitala. Ufam, że w obecnej kadencji Rady Miasta Szpital Specjalistyczny w Sanoku, który jest zarazem jedynym szpitalem oraz największym zakładem pracy w naszym mieście będzie nadal perełką, o którą będziemy wszyscy wspólnie dbali. Priorytetem w życiu każdej osoby powinno być: zdrowie, rodzina i praca.

Dominika Czerwińska

1 KOMENTARZ

  1. […] Wanda Kot natomiast podsunęła pomysł, aby powstał dom seniora, którego w mieście nie ma, a społeczeństwo się starzeje. – Sanok nie posiada całodobowego domu seniora z całym zapleczem, a miejsce w takim domu kosztuje nawet 4 tys. zł. Nie możemy Myślec tylko o sporcie i rekreacji – powiedziała radna. Ryszard Karaczkowski zauważył, że miasto powinno stworzyć taką ofertę turystyczną, która spowoduje to, że osoby odwiedzające Sanok pozostaną tutaj na kilka dni, a Sosenki” mogą być taki ośrodkiem. […]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj