Adam Ryniak

4
528

Adam Ryniak – Radni Miasta Sanoka VIII kadencji


Adam RyniakPrzedstawiamy państwu sylwetki radnych VIII kadencji. Cykl „Radni poznajmy ich bliżej” przedstawialiśmy Państwu na łamach „Tygodnika Sanockiego”. Korzystając z nieograniczonej pojemności portalu, sylwetki radnych ukażą się również na stronie Radni Miasta Sanoka VIII kadencji i będą Państwo mieli możliwość zadania pytań radnym. 

Rozmawiamy z radnym Adamem Ryniakiem z Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządu Ziemi Sanockiej, który w Radzie Miasta Sanoka zasiada już czwartą kadencję.

Zasiada pan w Radzie Miasta Sanoka już od 2006 roku. Jak na przestrzeni lat zmieniła się praca w radzie, czy są jakieś istotne zmiany?

W Radzie Miasta Sanoka zasiadam od 2006 roku. To już kolejna czwarta kadencja. Mandat radnego powierzyli mi mieszkańcy największej dzielnicy Sanoka – Wójtostwa. Ponowny wybór świadczy o ogromnym zaufaniu, którego nie mogę zawieść. Zrobię wszystko, żeby swoją postawą i zaangażowaniem go nie stracić. Otrzymałem ponownie najwięcej głosów na liście KWW Samorządu Ziemi Sanockiej, z którego zawsze startuję, a to tym bardziej zobowiązuje. Mówiąc o pracy w radzie pod kątem istotnych zmian należy wspomnieć, że w tej kadencji została utworzona nowa komisja: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Wynika to z Ustawy o Samorządzie Gminnym. Dotychczas skargi rozpatrywała Komisja Rewizyjna. Należy także wspomnieć, że w poprzedniej kadencji na wniosek radnego J. Osiki, zaakceptowany przez radnych, na sesjach Rady Miasta Sanoka nie czyta się projektów Uchwał Rady Miasta Sanoka, ponieważ każdy z nas otrzymuje projekty uchwał w materiałach sesyjnych na siedem dni przed sesjami i może się z nimi zapoznać. Komisja Infrastruktury, tak jak w poprzednich kadencjach, będzie realizować objazdy ulic na dzielnicach, aby wszyscy Radni Miasta Sanoka mogli się zapoznać z ich stanem, celem podejmowania stosownych decyzji co do ich realizacji.

Co chciałby pan zrobić dla swoich wyborców szczególnie w swojej dzielnicy?

Potrzeb jest dużo, ale wymienię to, na co czekają mieszkańcy Wójtostwa i jeżeli środki finansowe Miasta Sanoka pozwolą to należy wykonać. Dokończyć rozpoczęte w poprzednich latach remonty ulic i chodników. Stworzyć miejsca parkingowe przy ul. ks. Zdzisława Gorazdowskiego. Zagospodarować plac przy ul. Białogórskiej, gdzie obecnie parkują tiry i jest składowany śnieg w okresie zimowym. Wspomnę, że wykonana dokumentacja przewiduje budowę boisk do siatkówki, badmintona, siatkówki plażowej, koszykówki oraz budowę miasteczka ruchu drogowego i miejsca parkingowe. Projekt oraz kanalizację sieci burzowej przy ul. Wiśniowej. Wykonać oświetlenie przy ul. Młynarskiej od nr 41 do 67. Ponadto współpraca z Zarządem i Radą Nadzorczą Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej co do wykonania miejsc parkingowych dla członków SSM mieszkających w blokach SSM na terenach SSM. W III kwartale tego roku będzie realizowany projekt „Zagospodarowanie brzegów rzeki San w Sanoku”, który opiewa na kwotę 1,4 mln zł, z czego 1,2 mln zł pochodzi z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska. W ramach tego zadania powstanie ścieżka rowerowa i elementy małej architektury. Ścieżka rowerowa zacznie się nieopodal parkingu przy skansenie i będzie prowadziła do istniejącego traktu pieszo-rowerowego przy „Sosenkach”. Zadanie to będzie realizować SPGK Sanok-Zakład Dróg Miejskich. Drugie zadanie, które zostanie zrealizowane przez firmę Sorted z Chyliczek będzie dotyczyło ponad 3 tys. nasadzeń drzew, krzewów, pielęgnację istniejącej szaty roślinnej i rekultywację terenów trawiastych na obszarach przyległych do Sanu na odcinku od mostu Olchowieckiego do ujścia potoku Kiczury.

Co udało się zrealizować w poprzedniej kadencji?

Doczekaliśmy się kluczowej inwestycji, na którą sanoczanie tak bardzo czekali, czyli basenu. Należy także wspomnieć o modernizacji stadionu „Wierchy”. W dzielnicy Wójtostwo wymienię te najważniejsze: w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 roku pozyskano środki w wysokości 50% na przebudowę w dzielnicy Wójtostwo ulicy Młynarskiej i Kwiatowej wraz z chodnikami i oświetleniem. Koszt całkowity to ponad 2,5 mln złotych brutto, z czego dofinansowanie to blisko milion trzysta złotych brutto. Bez pozyskanych środków na przebudowę trudno byłoby zrealizować te inwestycje. Remont chodnika od ul. Jana Pawła II w kierunku SP nr 4. Budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców domów jednorodzinnych przy ul. Białogórskiej i Młynarskiej. Zakończono remont ulicy Sadowej wraz z chodnikami w kierunku ul. Kiczury. Remont ul. Maków i ul. Rybickiego. Wykonano 15 miejsc parkingowych przy ul. ks. Gorazdowskiego. W siedzibie Rady Dzielnicy Wójtostwo przy ul. Staszica w każdy czwartek w godz. 17-19 uruchomiono dyżury dzielnicowego policji, aby mieszkańcy dzielnicy mogli zgłaszać swoje uwagi, prośby i problemy Jakie ma pan pomysły na obecną kadencję? Łączna kwota długu Sanoka na 31.12.2018 roku wyniosła 66.271.543,44 zł, co stanowi 39,93% dochodów wykonanych. Przy takim zadłużeniu mówić o pomysłach, które mogą być niezrealizowane trudno wymieniać, chociaż mam ich kilka. Pracuję w tej kadencji w dwóch komisjach. Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, której jestem przewodniczącym, oraz w Komisji Infrastruktury. W ramach prac Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego należy zwrócić uwagę na wnioski, uwagi i propozycje, jakie zostaną zgłoszone na odbywających się obecnie spotkaniach w Radach Dzielnic z udziałem Straży Miejskiej. Należy kontynuować poprzez „Tygodnik Sanocki” artykuły dla mieszkańców w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Wyposażyć kamery miejskie w oprogramowanie do odczytu tablic rejestracyjnych samochodów w newralgicznych miejscach. W ramach prac Komisji Infrastruktury należy dokonać wizji w terenie co do ulic i chodników. Radni powinni zadecydować, które ulice oraz chodniki w danej dzielnicy należy zakwalifikować do przeprowadzenia remontów w pierwszej kolejności. Trzeba wykonać oświetlenia ulic, na które są wykonane dokumentacje. W 2020 roku dobiega kadencja Radnych z Rad Dzielnic. Dobrze by było, aby „Tygodnik Sanocki” już w III kwartale 2020 roku podsumował kadencję z Przewodniczącymi Rad, a także z Przewodniczącymi Zarządu Rad Dzielnic pod kątem planów i tego, co udało się zrobić w dzielnicy. Wspominam o tym, ponieważ co roku we wrześniu rady dzielnic zgłaszają do projektów budżetu Rady Miasta Sanoka zadania ze swojej dzielnicy. Reprezentuje pan Komitet Wyborczy Wyborców Samorządu Ziemi Sanockiej wraz z Beatą Wróbel.

Jak układa się współpraca z innymi radnymi?

Aby skutecznie realizować zadania istotne i ważne dla Sanoka, które rozwiążą problemy mieszkańców, a także poprawią ich komfort życia, należy współpracować w radzie miasta ze wszystkimi radnymi. W przypadku Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządu Ziemi Sanockiej współpraca i rozmowy z innymi radnymi układają się dobrze. Z KWW Niezależni Sanok, który także ma 2 mandaty, założyliśmy Klub Radnych Niezależnych. Pozwoli to na dyskusje w klubie o sprawach ważnych oraz pilnych dla mieszkańców Sanoka, a także na składanie do Przewodniczącego Rady Miasta Sanoka interpelacji w imieniu klubu.

Kilka słów o sobie?

Jestem emerytem, więc mam sporo czasu na działalność w samorządzie. Moją pasją jest hokej. Marzy mi się, aby hokeiści jak najszybciej wrócili do ekstraklasy, a drużyna oparta była głównie na swoich wychowankach, bo jak wszyscy wiemy mamy bardzo dobrych juniorów. W hokej grał mój brat i kuzyn. Latem zajmuje się rekreacyjnie uprawą działki na Białej Górze. Przy sprzyjającej pogodzie lubię jeździć na rowerze. Od kilku lat regularnie jeździmy z żoną do Zakopanego, aby zdobywać szczyty i podziwiać piękno Tatr.

Dominika Czerwińska

4 KOMENTARZE

  1. […] Radny Adam Ryniak wyjaśnia, iż ludzie cały czas tłumaczą się tym, że muszą wyskoczyć na pięć minut, przywieźli starszą matkę. Pomysłowość kierowców w kwestii wymówek jest naprawdę godna podziwu. Każdy rozumie potrzebę załatwienia spraw w przychodni, jednakże nie usprawiedliwia to nikogo do łamania przepisów. Podczas prowadzonych rozmów z wicestarostą i radnymi dzielnicy Posada mieliśmy okazję zaobserwować co najmniej dwie trzy sytuacje, podczas których kierowcy parkowali w miejscach niedozwolonych. […]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj