Raport z powiatu

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Sanockiego panowała powszechna zgoda. Radni przegłosowali wszystkie uchwały oraz wyłączyli z porządku obrad punkty odnoszące się do sytuacji ekonomiczno – finansowej w sanockim szpitalu oraz w Bieszczadzkim Pogotowiu Ratunkowym w Sanoku.

Radni nie pochylili się na X sesji Rady Powiatu Sanockiego nad podjęciem uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku oraz oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Chociaż w Sali Herbowej byli przedstawiciele owych placówek, to jednak nie zdecydowano się na dyskusję. Spotkanie związane ze szpitalem oraz BPR ma odbyć się we wrześniu. Stanisław Chęć, starosta sanocki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Sanockiego pomiędzy sesjami. Zarząd odbył 5 posiedzeń.

Budżet

Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok w sprawie: zwiększenia planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku w wysokości 350.000 zł na bieżące zadania statutowe. Ponadto została zabezpieczona kwota w wysokości 649 zł z przeznaczeniem na dokonanie zwrotu darowizny na rzecz Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku. 20 tys. zł ma wynieść dotacja dla szpitala w Sanoku na zakup narzędzi chirurgicznych.
O ponad 100 tys. zł zwiększą się środki finansowe dla PUP na realizację projektu „Druga szansa”. Została zabezpieczona kwota 49 tys. zł na opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego. „Głęboka termomodernizacja budynku „A” RCRE w Sanoku”. Ponad 255 tys. zł zostanie przeznaczone na realizację projektu „Dostosowanie oferty Zespołu Szkół Nr 2 do potrzeb lokalnego rynku pracy.” Do budżetu wprowadzono kwotę ponad 4 mln zł na realizację zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257 R Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna w km1+571”. Została przyznana dotacja celowa z budżetu Państwa. Zarząd Powiatu wprowadził zmiany w planie finansowym w starostwie, w Zespole Szkół Nr 5 oraz Zespole Szkół Nr 2, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku dotyczące zmian wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Została zmniejszona rezerwa ogólna o 68 tys. zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Tyrawa Wołoska na zimowe utrzymanie dróg – 12 ty. zł, na promocję powiatu – 25 tys. zł oraz dla MDK w Sanoku 31 tys. zł. Zarząd zwiększył dotację dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu – 25 tys. zł. dla PCPR na wypłatę 500+ o kwotę ponad 87 tys. zł, dla KPPSP w Sanoku ponad 95 tys. zł oraz zwiększono dotację z tytułu pomocy finansowej z województwa podkarpackiego o ponad 8 mln zł na PSIP> Zmniejszono rezerwę oświatową w kwocie 2 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzenie naboru elektronicznego.

Geodezja, sprawy nieruchomości

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Wójta Gminy Zarszyn i wyraził zgodę na wejście w teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego, położonej w Zarszynie w celu wykonania prac związanych z budową oświetlenia ulicznego. Wydzierżawiono część nieruchomości położonej w obrębie Wójtostwo, ma zostać tam ustawiona lekka drewniana kopuła z przeznaczeniem na punkt obsługi turystów. Powiat ma nabyć w drodze darowizny nieruchomości – działka nr 36/20 w m. Wysoczany. Ma zostać przeprowadzona wycinka drzew na działce nr 863/13 w Sanoku.

Sprawy z zakresu oświaty, promocji, kultury i rozwoju

Zarząd powierzył: Maciejowi Drwiędze stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku. Wacławowi Żuchowskiemu stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku. Robertowi Rybce stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku. Rozwiązano umowę z Martą Muszyńską dyrektorem Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora CDN.
Powołano 3 Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zostały przyznane stypendia dla uzdolnionych uczniów Powiatu Sanockiego. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalnego Miłośników Ziemi Bażanowsko – Jaćmierskiej „Wybieramy Babę i Chłopa Powiatu Sanockiego”, otrzymało dofinansowanie 500 zł. Taką samą kwotę otrzymał 21 batalionu logistycznego na ufundowanie pamiątkowych ryngrafów dla wyróżniających się żołnierzy z okazji Święta Batalionu. 300 zł na zakup sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z okazji 100 -lecia Policji. 500 zł dla Bieszczadzkiego Klubu Pojazdów Zabytkowych „Weteran” w Zagórzu na zlot pojazdów zabytkowych organizowanego. 1000 zł na organizację XXI Rykowiska Karpackiego w Zagórzu. Klub Sportowy Ekoball nie otrzyma dofinansowania na wyjazd na turniej w Wałbrzychu. Nie zostanie dofinansowany międzynarodowy bieg VI Łemkowy na Ultra – Trial. Nauczyciele ze SP nr 8 zostaną przeniesieni do ZS nr 5, a nauczyciele z ZS nr 5 do ZS nr 3.

Inwestycje i drogi

Została powołana komisja, która ma zająć się przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna oraz na zadania inwestycyjne: Część 1 „Przebudowa drogi powiatowej Wzdów-Besko w m. Besko”, Część 2: „Przebudowa drogi powiatowej Sanok-Bukowsko w m. Markowce i Pobiedno”, Część 3: „Remont drogi powiatowej Krzemienna-Raczkowa-Jurowce”, Część 4: „Remont drogi powiatowej Nowy Łupków przez wieś”, Część 5: „Remont drogi powiatowej Rozpucie-Ropienka”. Przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Odbudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2220R Mrzygłód – Tyrawa Wołoska w km 1+ 616”.

Komunikacja i transport

Została podjęta decyzja o wyborze priorytetowych linii komunikacyjnych, dla mieszkańców powiatu sanockiego: Sanok – Odrzechowa przez Mymoń, Sanok –Wisłok Wielki, Sanok – Lalin, Sanok – Liszna.
Służba zdrowia
Został zatwierdzony regulamin Rady Społecznej SPZOZ w Sanoku. Ma zostać odwołany przedstawiciel Rady Społecznej oraz powołany nowe przedstawiciel Rady Społecznej Samodzielnego szpitala. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Sanockiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej szpitala oraz BPR.

dcz

2 KOMENTARZE

  1. ” 300 zł na zakup sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z okazji 100 -lecia Policji. 500 zł dla Bieszczadzkiego Klubu Pojazdów Zabytkowych „Weteran” w Zagórzu na zlot pojazdów zabytkowych organizowanego. 1000 zł na organizację XXI Rykowiska Karpackiego w Zagórzu. Klub Sportowy Ekoball nie otrzyma dofinansowania na wyjazd na turniej w Wałbrzychu. Nie zostanie dofinansowany międzynarodowy bieg VI Łemkowy na Ultra – Trial.”
    Niby to powiat sanocki, a wspiera się Zagórz? Czegoś tu nie rozumiem.

  2. Do powiatu wybiera się ludzi ze wsi. Ich Sanok nie obchodzi. Szkoda, że mówimy o powiecie SANOCKIM, bo to mylna nazwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj