Seniorzy w radzie miasta

Seniorzy w radzie miasta

Aktywnie, społecznie, na rzecz lokalnej społeczności. W Sanoku powstanie Rada Seniorów. Osoby starsze będą mieć wpływ na to co dzieje się w mieście.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Sanoka została powołana sanocka rada seniorów oraz został nadany jej statut. Projekt o utworzeniu rady seniorów jest jednym z elementów aktywizacji osób starszych. Został opracowany jako odpowiedź na zainteresowanie środowiska tych osób.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 11 września 2015 roku o osobach starszych: „osobą starszą jest osoba, która ukończyła 65 rok życia”. Na terenie Gminy Miasta Sanoka na koniec 2018 roku zameldowanych było ponad 10 tys. osób starszych w tym 6 tys. kobiet i ponad 4 tys. mężczyzn. Powołanie sanockiej rady seniorów ma zapewnić seniorom mieszkającym na terenie Gminy Miasta Sanoka większy wpływ na sprawy dotyczące lokalnej społeczności w tym przede wszystkim na sprawy dotyczące osób starszych. Rada ma mieć charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Rada będzie liczyła maksymalnie dziewięciu członków. Jej siedzibą i obszarem działania ma być Gmina Miasta Sanoka, a udział w pracach rady ma mieć charakter nieodpłatny. Kadencja ma trwać trzy lata. Skład rady ma być następujący: jeden przedstawiciel rady wskazany przez przewodniczącego, będący osobą starszą, przedstawiciel wskazany przez burmistrza oraz siedmiu przedstawicieli osób starszych bądź przedstawicieli organizacji samorządowych działających na rzecz osób starszych lub zrzeszający takie osoby. Wybór ma nastąpić spośród co najmniej 10 zgłoszonych osób lub z organizacji pozarządowych.

dcz

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj