Rada młodzieży ma głos

Rada młodzieży ma głos

1 października swoją działalność rozpocznie sanocka rada młodzieży. Uczniowie szkół będą mieli wpływ na kwestie, które są dla nich najważniejsze. Rada ma mieć charakter konsultacyjny.

Inicjatywę utworzenia młodzieżowej rady miasta Sanoka zgłosił burmistrz miasta oraz przedstawiciele sanockich szkół. Młodzieżowa rada miasta ma mieć charakter wyłącznie konsultacyjny. Ma liczyć 15 radnych. Zgodnie ze statutem pierwsze wybory ma zarządzić burmistrz w terminie do 5 września. Wybory maja zakończyć się 22 września.

Zaplanowano 15 okręgów wyborczych, tyle ile jest szkół podstawowych, w tym specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, szkoła muzyczna oraz szkoły ponadpodstawowe, czyli licea, technika, zespoły szkół: technika oraz szkoły branżowe.

Każdy okręg wyborczy ma posiadać jeden mandat do obsadzenia w radzie. Wybory ma zorganizować w szkole dyrektor wraz z samorządem. Prawo do zgłoszenia radnego ma przysługiwać samorządowi szkolnemu, samorządom klasowym, radom pedagogicznym, dyrektorom. Kandydaci będą mogli prowadzić kampanię wyborczą  na terenie szkoły oraz poprzez szkolną sieć internetową. Wybory mają być tajne.

Do rady będą mogli kandydować uczniowie ze szkół na terenie Sanoka. Pierwsza rada młodzieżowa ma rozpocząć swoją działalność już 1 października. Kadencja rady ma trwać dwa lata.

Radni mają pracować społecznie. Rada ma mieć wpływ na upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży, na zwiększenie aktywności młodych ludzi w danym środowisku, ponadto młodzież zdobędzie doświadczenie w wystąpieniach publicznych, wyrobi umiejętność prowadzenia kulturalnych dyskusji, zrozumienia potrzeb innych ludzi oraz  poszanowania innych poglądów.

dcz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj