Projekt nowelizacji Karty nauczyciela gotowy

Sieć szkół i budżet. Sesja w powiecie – porządek obrad

RADA POWIATU SANOCKIEGO zawiadamia, że w dniu 26 sierpnia 2019r. o godz. 17:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XI sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Sanockiego od dnia 1 września 2019r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sanocki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 5.000 zł).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 31.000 zł).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2019 (kwota 255.995 zł).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2019 (zwrot dochodów).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 (kwota 48.926 zł).
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj