Schody Franciszkańskie zamknięte

W związku z realizacją inwestycji pn. Zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi na działce nr 724 i 706 w Sanoku, firma Keller Polska Sp. z o.o. zamknie przejście przez Schody Franciszkańskie na okres od 3.09.2019 r do 3.11.2019 r ze względu na renowację muru oporowego, przy Schodach Franciszkańskich. Przejście od ul. Podgórze do centrum miasta będzie nadal możliwe przez schody sąsiednie, tzw. Serpentyny.