Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego

Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego

Od 7 do 18 października studenci pierwszego roku, którzy zdecydowali się na studia w województwie podkarpackim, będą mogli składać wnioski o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2019/2020. To już kolejna edycja programu stypendialnego prowadzonego przez urząd marszałkowski.

Zgodnie z Regulaminem, stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym naukę po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

1) podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,

2) uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego
z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym.

Stypendium może otrzymać student, który złożył do Marszałka Województwa Podkarpackiego wniosek o jego przyznanie wraz z załącznikami. Wysokość stypendium, które jest wypłacane jednorazowo w roku akademickim 2019/2020 wynosi 2 tys. zł.
Program pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego ma zachęcać młodzież do studiowania na Podkarpaciu, a tym samym ma wspierać rozwój lokalnych uczelni i podnosić poziom wykształcenia mieszkańców województwa podkarpackiego. Jest finansowany ze środków własnych województwa podkarpackiego od roku akademickiego 2014/2015.

Wszelkie niezbędne informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej http://edukacja.wrotapodkarpackie.pl/ w zakładce Stypendia dla studentów. Dodatkowo można je również uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, pokój 117,
telefon: (17) 743 31 69,
adres e-mail: dek@podkarpackie.pl lub m.franczyk@podkarpackie.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj