Tournee po obwodnicy

Tournee po obwodnicy

Na każdym niemal kroku widać jak prace przy budowie obwodnicy Sanoka postępują. GDDKiA umożliwiło dziennikarzom wejście na teren budowy.

Całkowita długość obwodnicy wynosi 6699,14 m. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa podkarpackiego, na terenie powiatu sanockiego i obejmuje tereny miasta Sanok oraz gminy Sanok.
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje realizację następujących elementów:
• budowę jednojezdniowej drogi krajowej klasy GP o przekroju 2+1;
• budowę 4 skrzyżowań jednopoziomowych w ciągu obwodnicy;
• budowę przejść dla zwierząt i innych urządzeń ochrony środowiska;
• budowę obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przepusty);
• budowę jednej pary Miejsc Kontroli Pojazdów;
• budowę elementów odwodnienia;
• budowę oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
• budowę oświetlenia drogowego;
• przebudowę kolidujących z trasą obwodnicy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.

• Zaawansowanie robót z robotami w toku wynosi 92%, w tym:
• • robót drogowych 85 % (zaawansowanie prac drogowych na trasie głównej wynosi 96,85%)
• • robót mostowych 96,67 %
• • robót branżowych 86,38 %
• Warstwa ścieralna – zaawansowanie 96%.
• Do wykonania pozostało rondo nr 1 na początku obwodnicy (skrzyżowanie DW886 i DK28), jezdnie dodatkowe, roboty wykończeniowe, przepusty pod jezdniami dodatkowymi, oświetlenie, oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne, ekrany akustyczne, warstwa ścieralna na drogach poprzecznych.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z terenu budowy obwodnicy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj