Sanok zazielenia się

Sanok zazielenia się

Liczne inwestycje realizowane obecnie w Sanoku wpływają na zniszczenia terenów zielonych. Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, realizuje projekty związane z odbudową zieleni i planuje ponad 4000 nasadzeń. Pierwsze efekty pracy już widać.

Sanok zazielenia się„Zagospodarowanie terenów brzegów Sanu w Sanoku” to projekt, realizowany przez Urząd Miasta Sanoka, na który środki pozyskano z dofinansowania w ramach działania „Poprawa jakości środowiska miejskiego oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Wartość projektu opiewa na kwotę prawie 1,5 mln zł, z czego dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamknęło się kwotą 1 234 639, 73 zł i objęło 85% wszystkich kosztów. Celem projektu jest wsparcie zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów oraz rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Na terenie Sanoka realizowanych jest obecnie wiele inwestycji, przede wszystkim drogowych, co negatywnie wpływa na stan zieleni. Zazielenianie Sanoka obejmuje 17 hektarów, miasto zyska także 6,5 ha powierzchni biologicznie czynnej.

Pierwsza część projektu jest realizowana przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i dotyczy zagospodarowania terenów brzegów rzeki San w Sanoku. Zbudowano ścieżkę pieszo-rowerową o długości prawie 725 mb i szerokości 2,4 m. Ścieżka rozpoczyna się przy parkingu przy Muzeum Budownictwa Ludowego i łączy się z istniejącą ścieżką „przy Sosenkach”. Zaplanowano także dwa punkty widokowe w dzielnicy Olchowce i Wójtostwo. Na terenach zielonych powstają również elementy małej architektury: 38 ławek rekreacyjnych, 30 koszy na śmieci, 9 palenisk betonowych, 3 tablice informacyjne i promocyjne. Obecnie trwa wykonanie nasadzeń, pielęgnacji oraz renowacji terenów zielonych poprzez odmładzanie i pielęgnację starszych drzew, krzewów, karczowanie pni wykaszanie chwastów i samosiewów. Wykonywane są trawniki parkowe oraz darniowe. Za tę część projektu odpowiedzialna jest firma Sorted Sp. z o.o.
Zależy mi, aby Sanok był miastem zielonym i przyjaznym dla mieszkańców. Wiele zrealizowanych na terenie Sanoka inwestycji, wiązało się z nieuniknioną wycinką drzew i zniszczeniem terenów zielonych. Wszędzie tam, gdzie wycinamy, realizujemy również nasadzenia zastępcze w dużo większej ilości. W kwietniu br. przeprowadziliśmy akcję „Drzewko dla sanoczan” wraz z Zarządem Okręgu Bieszczadzkiego Ligi Ochrony Przyrody rozdaliśmy naszym mieszkańcom 30 tys. sadzonek. Na stadionie Wierchy, trwają nasadzenia kolejnych 300 sadzonek drzew i krzewów. Realizacja projektu to nie pierwsze i nie ostatnie działania Miasta na rzecz tworzenia zieleni w naszym mieście, na które warto zwrócić uwagę – informuje burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski. Łącznie w Sanoku zasadzonych zostanie ponad 4000 drzew i krzewów, zagospodarowane i uporządkowane zostaną także obecne tereny zielone. Ponadto na terenie MOSiR-u powstaje Otwarta Strefa Aktywności, na której zasadzonych zostanie 300 szt. tui.

Mieszkańcy zarzucają włodarzom miasta nadmierne wycinanie drzew, szczególnie negatywnym echem odbiła się wycinka na stadionie Wierchy, jednak jak tłumaczy burmistrz: O wycince drzew na „Wierchach” zadecydowało kilka czynników. Przede wszystkim aktualnie istniejąca oraz projektowana instalacja techniczna wchodziła w kolizję z rosnącymi tam drzewami. Były one za duże, jak na ten obszar, zaś widoczne wysuszenie drzewostanu sięgało nawet ponad 50 procent. Ogromne, usychające drzewa zagrażały trybunie głównej, jej elewacji jak i stwarzały niebezpieczeństwo dla osób przebywających w pobliżu. Dosyć często gałęzie spadały w miejsca już istniejącego przejścia do budynku. Remonty chodników, istniejąca instalacja gazowa oraz zaprojektowana instalacja techniczna do bramek obrotowych na stadionie spowodowały uszkodzenie korzeni drzewostanu. Na tak wąskim terenie i przy tak dużej ilości kanałów technicznych, poprowadzonych w tym miejscu, nie było możliwości sadzenia drzew liściastych, których korzenie rozrastają się mocno i zagrażają istniejącej infrastrukturze. Przedstawiciele PZLA przy zatwierdzaniu projektu zwracali szczególną uwagę, aby na obiektach lekkoatletycznych nie sadzono drzew liściastych, ze względu na opadające na bieżnię liście, które często doprowadzały do różnych kontuzji u osób korzystających z niej.

W ramach promocji aktywnego spędzania wolnego czasu, a także działań promocyjnych dotyczących realizowanego projektu Sanocki Klub Kolarski zorganizował minirajd rowerowy ścieżką od Skansenu do siedziby Policji w Sanoku. Dn. 26 października br. przy pięknej pogodzie kilkudziesięciu cyklistów w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat przejechali wzdłuż rzeki San. Widok całych rodzin aktywnie spędzających wolny czas wzbudził szczere zaciekawienie wśród mijających grupę spacerowiczów. Jak podkreślają członkowie klubu, takich akcji, może zakrojonych na szerszą skalę, będzie więcej. Mają nadzieję też, że zachęcą innych do polubienia jazdy na rowerze, dyscypliny cieszącej się coraz większym zainteresowaniem. Budowa ścieżki rowerowej zarówno przy Sanie jak i wzdłuż Krakowskiej i Rymanowskiej, na które mieszkańcy oczekują od lat, pozwolą przemieszczać się w bardziej ekologiczny sposób. W planach jest także zasadzenie drzew wzdłuż obecnie remontowanych ulic: Krakowskiej i Rymanowskiej, a w przyszłości utworzenie ścieżki rowerowej do Zagórza.

2 KOMENTARZE

 1. Więcej zieleni w Sanoku
  Widzę na każdym kroku!
  Ścieżka to świetna sprawa
  Sport, rekreacja i zabawa
  Zaczynam nowego burmistrza dostrzegać zalety
  Zasłużył na nawet dwa bukiety 😉

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj