Gospodarowanie odpadami – nowe zasady

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Miasta Sanoka informuje, że  ustawa wymusza wprowadzenie zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Najważniejsza zmiana polega na obowiązku segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do segregacji odpadów komunalnych

Właściciele nieruchomości, którzy nienależycie segregują odpady, zostaną obciążeni podwyższonymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym celu urząd będzie sprawował kontrolę nad wywiązywaniem się mieszkańców z obowiązku segregacji odpadów.

Nowością będzie konieczność segregowania nowej frakcji odpadów ulegających biodegradacji, czyli odpadów kuchennych pochodzenia roślinnego (obierki, resztki owoców i warzyw), które od 1 stycznia 2020 r. będą odbierane od mieszkańców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Odpady te należy gromadzić w worku lub pojemniku koloru brązowego.

Pozostałe odpady biodegradowalne (liście, gałęzie, trawa) tak jak obecnie będą nieodpłatnie przyjmowane w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Segregowanych.

Opady segregowane, które mieszkańcy samodzielnie będą dostarczać do GPZOS będą przyjmowane wyłączenie za okazaniem kodu kreskowego.

Od stycznia 2020 r. zostaną też wprowadzone limity odbioru niektórych odpadów segregowanych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Segregowanych (np. opony).

Wprowadzone zmiany oraz rosnące koszty zagospodarowania i transportu odpadów wymuszają na samorządzie podwyżkę stawek za ich gospodarowanie. Jednak dopiero po rozstrzygniętym przetargu, będziemy mogli poinformować o kosztach gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r., które poniosą wszyscy mieszkańcy Sanoka. Na bieżąco będziemy Państwa informować o sytuacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj